Velkommen hjem, alle sammen!

"Velkommen hjem" er tittelen på turneen som Viggo Klausen og Misjonsforbundet UNG planlegger. Målet er å nå kirkefremmede med evangeliet.

Viggo Klausen planlegger å ta Alle sammen-konseptet ut til små steder i Norge. Kommende høst vil tre steder i Norge på besøk. Velkommen hjem-turnéen er å lage et konsept som har som hovedmål å nå kirke- og evangeliefremmede barnefamilier på en slik måte at de vil invitere Jesus til å bo i deres eget hjem!

Det er Misjonsforbundet UNG som med samarbeidspartnere, satser på turnéen. Viggo som er initiativtager, tenker å ha med seg ressurssterke medarbeidere som skal samarbeide med lokale menighetsfolk. Det planlegges både aktuelle foreldresamlinger, aktiviteter for barna, skolebesøk og godhetsteam før hovedsamlingen skjer. I etterkant får lokale menigheter trening i hvordan de selv kan følge opp og gjøre noe tilsvarende selv senere.

Samlingene som vil skje på lokalstedet vil i stor grad ligne på Alle sammen-møtene man har sett på sommerfestivalen Liv & Vekst, men tilrettelagt for målgruppa.


- Vi har fått ressurser til disposisjon, blant annet et stort møtetelt, en trailer med sjåfør og mye utstyr som vi kan benytte. Dessuten er det flere samarbeidspartnere som sammen med oss vil satse på å gå ut med evangeliet sammen med lokale menigheter, forteller Viggo som er barne- og familieforkynner i Misjonsforbundet UNG.

En av samarbeidspartnerne er Bibelleseringen med bibelinspirator Jorunn Singstad Djupvik (på bildet sammen med Viggo) som har god erfaring med lokale arrangementer og hvordan nå kirkefremmede. Hun er med som prosjektleder og medarbeider på turneen.

 
 KLIKK HER - for å lese
 artikkelen i
 Misjonsbladet 2-15

 se side 30-32

 (pdf fil av hele bladet)


 

Gi en gave til turneen!


Støtt opp om innsamlingskampanjen for teltturneen!

Les om kampanjen og gi gave online på www.prosjektkatalogen.org

Innsamlingskonto: 3000 15 09000 (Misjonsforbundet UNG)

Merk gaven med "Velkommenhjem"

Prosjektnummer 3031

Generalforsamlingen 2016 GF16
Liv & Vekst i nord 2016
Liv & Vekst 2016 sommerfestivalen
Prosjektkatalogen 2016 banner
Kontakt oss tlf epost
BEi31 be
Vekst 2020 banner ny
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her