Du er velkommen hjem til oss

"Velkommen hjem" er tittelen på prosjektet som Misjonsforbundet UNG og Bibelleseringen tilbyr lokale menigheter for å nå kirkefremmede med evangeliet.

Viggo Klausen er godt i gang sammen med bibelinspirator Jorunn Singstad Djupvik, å utfordre menigheter i Norge som vil sette fokus på Jesus i byen eller bygda.


MUSIKKVIDEO
DU ER VELKOMMEN HJEM TIL OSS
(KLIKK HER)

- Med "Velkommen hjem" ønsker vi sammen å nå steder der det ikke fins menigheter og kristent arbeid. Vi oppfordrer derfor de som arrangerer Velkommen hjem til å sette av tid og penger til å være med ei helg til, til et sted som virkelig trenger det, sier Jorunn og Viggo. De anbefaler at flere menigheter og grupper går sammen om arrangementet, slik at det blir tverrkirkelig.

Tanken er at den lokale arrangøren stiller med folk som kan være med i ulike team. Teamene vil få opplæring og oppfølging, både før og under arrangementet. Det vil også være viktig læring som menighetene tar med seg videre.

- Vi kjenner vel alle disse kjente ordene fra misjonsbefalingen. Jesus ber oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, og vi er kalt til å gå ut til våre nabolag. Men gjør vi det, spør Viggo og Jorunn som har lang erfaring med å nå barn og unge med evangeliet. 
Jorunn er redaktør for Alfa Super som er bibelstoff for barn i alderen 8-13 år. Hun har også jobbet mye lokalt med ungdom utenfor kirkeveggene og reiser i hele landet med aktuelle seminarer for foreldre og menigheter.

Velkommen hjem er et konsept som hjelper menigheter til å bli synlige der folk er, og å bringe Jesus ut til folket.

Velkommen hjem-teamet reiser fra sted til sted, og arrangerer familiefest sammen med lokale menigheter og grupper. Vi har et møtetelt som brukes der det er praktisk, men skoler, idrettshaller og samfunnshus er også gode arenaer for et slikt arrangement.

"Velkommen hjem" består av:
• Kids games – et aktivitetsarrangement for barn
• 2-3 familieforestillinger med Viggo Klausen og Jorunn Singstad Djupvik m.fl.
• Kurs for foreldre
• Nattkafé for ungdom
Det er også mulighet for:
• Skolebesøk
• SFO-arrangement
• Godhetsteam som gjør tjenester i nabolaget.

Velkommen hjem-teamet vil også ha Klart du kan-samlinger med det lokale teamet før arrangementet, med inspirasjon, innføring i aktivitetene og forberedelser til arrangementet.

"Velkommen hjem" er et samarbeidsprosjekt mellom Misjonsforbundet UNG og Bibelleseringen, og innholdet er utviklet av Viggo og Jorunn.

HJEMMESIDE: WWW.DUERVELKOMMEN.NO 

 

For mer informasjon?
Er du og din menighet interessert i
å få vite mer om prosjektet?
Ta kontakt med Jorunn Singstad Djupvik
på e-post info@bibelleseringen.no 
eller mobil 47 45 69 19 eller 92 80 12 60.
KLIKK HER -
FOR Å LASTE NED
BROSJYREN.

 

 

 
 KLIKK HER - for å lese
 artikkelen i
 Misjonsbladet 2-15

 se side 30-32

 (pdf fil av hele bladet)


 

Gi en gave til prosjektet!


Støtt opp om prosjektet!
Innsamlingskonto: 3000 15 09000 (Misjonsforbundet UNG)
Merk gaven med "Velkommenhjem"
Prosjektnummer 3031

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her