Vekst i menighetene

I løpet av de siste fem årene konstaterer Misjonsforbundet at det er vekst på alle områdene som ble blinket ut for å følge satsingen Vekst 2020. Særlig er økningen blant barn og unge i en veldig positiv utvikling.

Alle tallene bygger på det som skjer i de rundt hundre misjonsmenighetene i hele Norge. Hvert år samler Misjonsforbundet sentralt inn statistikk fra menighetene. Satsingen som er målbevisst og langsiktig i fellesskapet, gir oppløftende resultater så langt i tiårsperioden.

Flere personer deltar
Innhentede tall for årene 2010 til og 2014 viser jevn økning på alle områder. Antall besøkende på gudstjenestene i misjonsmenighetene har disse fem årene økt med 20 prosent! På en søndag deltar om lag 5 800 personer i en av gudstjenestene i Misjonsforbundet. Dette er over 800 flere enn i året 2010.
Menighetenes smågrupper har fått med seg flere personer. Totalt har dette økt med 29 prosent eller over 700 flere enn fem år før.

Antall frivillige medarbeidere i menighetene har økt med over 850 flere personer, som utgjør en økning på 30 prosent.
Medlemstallet i trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund passerte 10 000 medlemmer i 2012, og per 31.12.2014 var det 10 540 medlemmer i trossamfunnet. Dette gir en vekst på 8 prosent i forhold til 2010.

Sterk vekst i UNG
Misjonsforbundet UNG opplever stor vekst i barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. Antall medlemmer som UNG har registrert er snart 7 000! På fem år er veksten på 29 prosent.
Antall UNG-grupper i menighetene har økt med 59 nye grupper og er nå til sammen 196. Bare i 2014 fikk UNG 38 nye, lokale grupper i barne- og ungdomsarbeidet.
Denne veksten er på hele 43 prosent i forhold til antall grupper i 2010.

KLIKK PÅ TABELLEN UNDER FOR STØRRE FORMAT.

Planting skaper vekst
Menighetsplantingen er en viktig bakgrunn for veksten. Selv om det hvert år blir lagt ned eller slått sammen en eller noen få menigheter, er dette gjerne forsamlinger med en håndfull, ofte eldre personer. Samtidig starter det opp nye menigheter med barnefamilier og unge voksne.
Siden året 2010 er det plantet nytt og utviklet tre menigheter som nå er selvstendige, etablerte og registrerte misjonskirker. Dette er Ytre Randesund misjonskirke, Justnes misjonskirke og Flekkerøy misjonskirke.
Misjonsforbundet legger vekt på gode prosesser for menighetsplanting, og fra et startteam begynner på et nytt sted, følges teamet opp på flere måter før plantingen etableres som et prosjekt og deretter godkjennes i Hovedstyret som et nasjonalt planteprosjekt. Deretter utvikles menighetsetableringen inntil de oppstas som en selvstendig menighet.
Det er fortiden sju nasjonale planteprosjekter, og sju andre steder pågår det nå sonderinger og oppfølging for å plante en ny menighet. Dette skjer både på Østlandet, i Vest-Norge og på Sørlandet. Målet om å plante tjue nye menigheter i tiårsperioden er derfor ikke urealistisk.

Tekst og tabeller: Trond Filberg
Foto: Illustrasjonsfoto (KA/Stock)

Flere artikler, presentasjoner og bakgrunnsstoff om
Vekst 2020 - se
http://misjonsforbundet.no/vekst2020

 

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her