Vekst 2020 statistikken

 

VEKST 2020   år 2010    år 2011    år 2012    år 2013    år 2014   år 2015
Trossamfunnets medlemmer         9 723         9 958       10 086       10 284      10 540 10 764
Personer i smågrupper         2 475         2 608         2 868         3 092        3 182 -
Snitt besøk i gudstjeneste         4 839         5 270         5 371         5 559        5 788 -
Antall frivillige medarbeidere         2 881         3 246         3 794         3 835        3 740 -
UNG medlemmer         5 365         5 029         6 320         6 702        6 909 6 884
UNG lokallag 137  139 154 165  196 180*


Tallene bygger på innsamlet statistikk fra menighetene i Misjonsforbundet.

*Nedgangen 2014-2015 skyldes i hovedsak mange nystartede UNG grupper i 2014 som ikke klarte seg gjennom 2015 og dermed ikke kunne levere fullstendig årsrapport.

Hva er Vekst 2020? Se mer på http://misjonsforbundet.no/vekst2020

Der finner du også lenker til presentasjoner og artikler.

 

Denne siden er sist oppdatert 22.10.2015/TF

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her