Vår felles satsing: Vekst 2020

Vekst 2020 handler om å vokse i bredde og i dybde, både nasjonalt og internasjonalt. Med det mener vi at vi ønsker at våre menigheter skal berøre enda flere mennesker og at vi skal fordype våre liv enda mer i Gud.

Misjonskirken Norges hovedfokus er å utvikle sunne, misjonale menigheter. Med denne drømmen som utgangspunkt har felleskapet gått sammen om satsingen Vekst 2020, som vår visjon for det tiåret vi nå er inne i. Helt sentralt i Vekst 2020 er derfor den lokale menigheten

Hvordan vokse? 
Vekst er naturlig, men vi må legge til rette for det. Misjonskirken Norge har derfor utarbeidet en strategi, med fem hovedsatsingsområder.

Menighetsplanting, menighetsutviklingdisipplellivdiakoni og lederutvikling.

Her utvikler Misjonskirken Norge verktøy til bruk i menighetene, inviterer til oppfølging av pastorer og menighetsledere, og oppmuntrer til ressursdeling menighetene imellom, for at flest mulig skal kunne ta del i veksten. 

Felles fokus: Løft blikket 
Vi er i vekst! Flere deltar på våre arrangementer, UNG vokser, medlemsantallet øker jevnt og det utvikles stadig nye verktøy og tilbud ut fra våre satsingsområder. Men for at hele vårt kirkesamfunn skal få ta del i denne veksten, er det viktig at vi også løfter i fellesskap. Vekst 2020 har som motivasjon å hjelpe oss til å løfte blikket og se utover våre egne liv, menigheter og kirkesamfunn. Vi ønsker å oppmuntre våre menigheter, enten de er små eller store, til å dele videre av det de har fått. 

Hvorfor løfte blikket? Blogg av Torben Joswig

Les mer om vårt nasjonale fokus - Løft blikket

.....................................................................................................................................................

Vær med å løfte - gi til vårt nasjonale Vekst 2020- arbeid

Bli fast giver: Registrer deg enkelt med avtalegiro elektronisk her

Gi til konto: 3000.15.10300 - merk gaven "Vekst2020"

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................

Hvordan går det med veksten? 

  
 Medlemsutvikling i kirkesamfunnet frem t.o.m 2015.
 Klikk på tabellen for større bilde.

Se flere tall på: http://misjonsforbundet.no/vekst2020tall 

.....................................................................................................................................................

Artikler om vekst i Misjonskirken Norge:

     9.06.2016: Pilene peker oppover
   
10.05.2016: Vekstsmerter på agendaen
   
24.05.2016: Men hvem vil hjelpe?

   1.12.2015: UNG-arbeid i vekst  
  23.10.2015: Det er vekst i misjonsmenighetene

  20.10.2015: Ferskt planteprosjekt i Sandefjord
  14.10.2015: Storstilt fest for ny menighet - Flekkerøy
  18.9.2015: Har din menighet tatt en helsesjekk?  
  23.9.2015: Vekst i det etablerte 
  10.8.2015: Inviterer til menighetsutvikling  
  13.7.2015: Sommervekst for alle generasjoner  

  20.5.2014: Hvordan går det med veksten? 

  14.10.2013: Vi trenger flere menigheter 
  11.3.2013: To nye misjonsforbundsmenigheter
  7.3.2013: Festkveld i Ytre Randesund
  4.2.2013: Justnes misjonskirke stiftet

 13.10.12:
 Hvorfor plantes det så mye i sør?

 

 
Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her