Starte UNG-gruppe

Ønsker dere å starte en ny UNG-gruppe i menigheten deres? Da skal den være registrert hos Misjonskirken UNG.
Skjema for å registrere ny gruppe -KLIKK HER-registreringskjema.
Brukerveiledning for medlemsportalen finner du ved å klikke HER .

Hvilke fordeler er det?
Ved å organisere arbeidet deres i UNG vil dere få mulighet til å motta Frifondsmidler til lokal aktivitet. Dere bidrar også til at Misjonsforbundet UNGs beregningsgrunnlag for offentlig støtte til drift øker, slik at vi kan gjøre en enda bedre innsats for menigheten din. Ved å registrere dere får vi også en bedre oversikt over arbeidet som drives lokalt, og kan lettere tilby dere ressurser og veiledning.

Hvordan registere medlemmer og legge inn årsrapport?
Vi har nå et helt nytt websystem til bruk for innrapportering av medlemstall og årsrapport for lokale grupper. For å komme inn på dette systemet kreves et brukernavn og et passord. Dette får du ved å sende inn dette skjemaet med opplysninger om den nye gruppa.  Du vil da etter kort tid få tilsendt brukernavn og passord på SMS til den mobilen som hovedleder er oppgitt med. Samtidig som du vil få tilsendt brukerveiledning til systemet i posten.
Det er i websystemet du må gå inn for å registrere tall for din nye gruppe. Samtidig skal det der registreres dato for valg av styre for gruppa, og om dere har egen økonomi og egne vedtekter. Mal for vedtekter/lokale vedtekter finner du her. Med egen økonomi menes at dere har full oversikt over alle midler som gruppa disponerer, og har et årsregnskap som viser totale inntekter, totale utgifter og kontingentinntekter.
UNG gruppen må ha egen økonomi og derfor er det lurt å opprette en egen konto som står i UNG gruppens navn. Da har dere bedre oversikt over egen økonomi når det gjelder bruk av frifondsmidler og innbetalt medlemskontingen. Husk at innbetalt medlemskontingent skal kunne dokumenteres, så det er beste er at den innbetales via bank, men om det innbetales kontant eller via bankterminal så må det dokumenteres med kvittering på hvem som har innbetalt medlemkontingent, beløp og dato.
Valg av styret må gjøres av og blant medlemmene i gruppa så lenge det er flere enn tre av gruppas medlemmer inkludert ledere som er over 15 år. Er det tre eller færre av gruppas medlemmer som er under 15 år er det ikke krav om valg av styre. Det fine med å registrere en UNG-gruppe, er ikke bare fordelen man får ved å motta penger til drift og etablering, men muligheten man har til å lære barn og unge å delta i et demokratisk system, der deres stemme skal bli hørt.
Her finner du mal på medlemsliste som du kan ta med deg på samling med UNG gruppa for å fylle inn nødvendig informasjon til bruk i web systemet.

Må vi ha kontingent?
Husk at for at et medlem i en UNG gruppe skal regnes som tellende medlem må det minimum betales inn kr 50 i kontingent pr år. Men det er viktig at både betalende medlemmer og ikke betalende medlemmer oppgis.
På landsmøtet til UNG i mai 2014 ble det gjort vedtak på å øke kontingenten fra UNG-gruppene til fellesarbeidet i Misjonskirken UNG til 100,- pr medlem fra grunnlagsår 2015.  Dette beløpet beregnes på grunnlag av antall tellende medlemmer i gruppe pr 31.12.2016. Dette betales i mars/april 2017 etter at årsrapport for 2016 er levert, gruppen vil da få tilsendt en faktura slik som før. Dette vil også gjelder for grunnlagsår 2017. Det er da viktig at dere tenker på å øke kontingenten dere tar inn lokalt slik at dere ikke går i minus etter å ha betalt inn til fellesarbeidet. Det er lurt å øke den til minimum 150,- så dere kan sitte igjen med noe kontingent lokalt. Det er fortsatt unntak for søndagsskole grupper og speidergrupper her, men merk at disse gruppene må likevel ha 50,- som minstekontingent pr. medlem for å være en tellende gruppe. Men de trenger ikke å sende inn noe til UNG sentralt. 

Hvilke medlemmer gir støtte?
Et tellende medlem må være under 26 år i grunnlagsåret, og ha fullt navn, full adresse og fødselsår registrert, og det må være minst fem tellende medlemmer for at lokallaget skal regnes som tellende og ha rett til Frifondsmidler.
For nye grupper vil det si at man kan få utbetalt etableringsstøtte fra Frifond det året man starter opp, men at man da forplikter seg til å sende inn årsrapport for dette året før 15. mars neste år.
Les om FRIFOND HER.

Hva hvis jeg har spørsmål?
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe mer. E-post: UNG@misjonsforbundet.no eller tlf. 23 32 57 50.
 

UNG Lederskole 2017
Facebook
Kontakt oss tlf epost UNG
PROSJEKTKATALOGEN
Velkommen hjem banner
UNG nettbutikk liten
Medlemsregistrering
VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
UNG-giver fast givertjeneste

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her