Medlemsregistrering

Medlemsregistrering for lokallag i Misjonskirken UNG

Den årlige registreringen av deres lokallag må skje innen 15. mars 2017. Medlemsregistreringen skjer på web. Alle hovedledere skal ha mottatt brukernavn og passord. Det er medlemmer for grunnlagsåret 2016 som skal legges her.

Medlemsregisteringssidene finner du på http://www.misjonsforbundet-ung.no/ og brukerveiledningen for medlemsregistrering finner du her

Har også laget en huskeliste som kan være kjekk å se på her

NB! Husk at når dere skal ta inn medlemskontingent, så må dere minimum ta inn kr 50,- pr. medlem, for at medlemmene skal regnes som tellende medlemmer (forskrift fra departementet). Men det er likevel viktig å registrere både betalende og ikke-betalende medlemmer.
 

På landsmøtet til UNG i mai 2014 ble det gjort vedtak på å øke kontingenten fra UNG-gruppene til fellesarbeidet i Misjonskirken UNG til 100,- pr medlem fra  og med grunnlagsår 2015.  Dette beløpet beregnes på grunnlag av antall tellende medlemmer i gruppe pr 31.12.2016. Dette betales i mars/april 2017 etter at årsrapport for 2016 er levert, gruppen vil da få tilsendt en faktura slik som før. Dette vil også gjelder for grunnlagsår 2017. Det er da viktig at dere tenker på å øke kontingenten dere tar inn lokalt slik at dere ikke går i minus etter å ha betalt inn til fellesarbeidet. Det er lurt å øke den til minimum 150,- så dere kan sitte igjen med noe kontingent lokalt. Det er fortsatt unntak for søndagsskole grupper og speidergrupper her.

Les mer om registering av nye lokallag her

Mal for medlemsregistrering HER.

Dere kan også laste ned vedtekter for lokallaget her:
Lokale vedtekter for grupper i Misjonskirken UNG (word-fil)

 

  VI VIL BLI FLERE!
Sentralt medlem i UNG? Kjenner du Misjonskirken UNG, men er ikke medlem i en UNG gruppe? Støtt vårt arbeid rundt i Norge, Colombia og Øst-Europa ved å bli medlem i UNG sentralt.
100 kroner som er medlemsprisen for å bli sentralt medlem, vil gi oss betydelige ekstramidler fra staten.

Dette bidrar videre til at vi kan bli bedre på det vi allerede gjør godt! Samtidig kan du som sentralt medlem være delegat på Landsmøtet og bidra inn i viktige saker i UNG. Vi trenger deg!
Send en mail til UNG@misjonsforbundet.no  og få tilsendt skjema for å bli sentralt medlem, vi trenger din underskrift.

UNG Lederskole 2017
Facebook
Kontakt oss tlf epost UNG
PROSJEKTKATALOGEN
Velkommen hjem banner
UNG nettbutikk liten
Medlemsregistrering
VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
UNG-giver fast givertjeneste