Frifond 2017

Frifond blir finansiert gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, og gjennom deler av overskuddet fra Norsk Tipping. Frifondsmidlene skal bidra til å øke aktiviteten i Misjonskirken UNGs lokale grupper.

Retningslinjer Frifond 2017 
Vi har dessverre fått beskjed fra LNU om at vi ikke får lov til å utbetale reisestøtten gjennom frifond slik den stod i retningslinjene for 2017, derfor må retningslinjene revideres og blir lagt ut så fort som mulig.
Men etableringsstøtte er dere bare å søke om, og driftstøtten kommer som normalt i oktober/november utfra årsrapport levert innen 15.mars 2017 med tall fra 2016.

Last ned søknadsskjemaer for Frifond: Etableringsstøtte Frifond (word) eller i pdf format - HER.

------------------------------------------------------

Sentralleddet, Misjonskirken UNG, søker Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om støtte, og fordeler pengene videre til gruppe.
I 2016 mottok Misjonskirken UNG kr 1  886 078 i frifondsmidler. Fem prosent av beløpet vi mottar brukes til administrasjon sentralt. Kun registrerte grupper kan søke, og gruppene forplikter seg til å levere årsmeldingsskjema/årsrapport. Gruppen forplikter seg også til å rapportere for bruken av Frifondsmidlene med tall fra regnskapet.
Grunnstøtte (driftsstøtte) utbetales automatisk basert på innrapporterte tall fra året før. Dere trenger derfor ikke å søke om grunnstøtte (driftsstøtte) på eget skjema, men må registrere medlemmer innen 15. mars 2017 for grunnlagsår 2016, og inne 15.mars 2018 for grunnlagsår 2017.

Utbetaling av grunnstøtte (driftsstøtte) skjer først i september/oktober, mens etableringsstøtte kan søkes frem til 15. september 2017, og utbetales fortløpende gjennom året.
Etablerings-/oppstartstøtten til UNG grupper er kr 7500,- i 2017. Grupper i fylker der det ikke er registrerte UNG-grupper fra før mottar dobbel støtte. Fristen for å søke etableringsstøtte fra Frifond er 15. september 2017, og det er de 30 første søkerne som får søknaden innvilget.

Fristen for å rapportere bruken av Frifondsmidler mottatt i 2016 er 30.06.2017. Og midler mottatt i 2017 rapporteres innen 30.06.2018.


Merk at midler som gruppen mottar gjennom Frifond må brukes opp innen skoleåret er omme. Det vil si at midler som ble mottatt i 2016 må være brukt opp innen 30.06.2017. Og midler som blir utbetalt i 2017 må brukes opp innen 30.06.2018. Det er ikke meningen at Frifondmidler skal bli stående på kontoen til den lokale gruppen!

Les om Søgne misjonskirke, som har startet to UNG-grupper (dansegrupper) HER.

Søknads- og rapporteringsfrister og utbetaling for 2017:
Fristen for å søke etableringsstøtte 15. september 2017.
Fristen for å rapportere Frifondsmidler mottatt i 2016, er 30.06.2017.
Frifond driftsstøtte utbetales automatisk for alle som registrerer medlemslister og som leverer signert årsrapport innen fristen. Nye grupper søker om etableringsstøtte.

Den årlige registreringen av deres lokallag må skje innen 15. mars 2017.

Søknad om støtte fra Frifond og evt. spørsmål, sendes til:
Misjonskirken UNG v/ Wenche Myren, Chr. Krohgs g 34, 0186 OSLO,
eller på e-post: UNG@misjonsforbundet.no

 

ANNEN STØTTE


FRIKIRKELIG STUDIEFORBUND
Grupper i Misjonskirken UNG kan søke om støtte fra Frikirkelig Studieforbund om støtte til kurs som overgår 8 timer.
Minstekrav for å få tilskudd:

  • Minst 8 kurstimer
  • Minst 1 deltaker må fullføre (75% oppmøte)
  • Deltakeren må være minst 14 år i løpet av kursåret
  • Studieplan/materiell må være forhåndsgodkjent
  • Komplett frammøteliste med adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte på deltakerne

På www.k-stud.no finner du mer informasjon om regelverket.

BARNE- OG UNGDOMSFONDET ØST 
Menigheter og grupper i Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland kan søke støtte fra Barne- og ungdomsfondet Øst, som forvaltes av Misjonskirken UNG. Formålet med fondet er å støtte tiltak som vil fremme arbeid blant barn, unge og unge voksne i menigheter og foreninger - og spesielt all utrustning av ledere som kan komme disse gruppene til gode.
Les mer om fondet i retningslinjene.

BARNE- OG UNGDOMSFONDET SØR 
Dette fondet har nå utdelt det siste av sin kapital og er dessverre tomt. Her er en oversikt over hvem som har fått tildelt midler fra dette fondet i fra det startet i 2013 og fram til februar 2017.

2013:
Konfirmasjonsleir Vegårtun, Vest-Agder konfirmanter
Hånes søndagsskole, innkjøp av utstyr/undervisningsmateriell
Arendal søndagsskole, Inspirasjonssamling ledere

2014:
Konfirmasjonsleir Vegårtun, Vest-Agder konfirmanter
Gjerpen konfirmant, konfirmant tur
Randesund misjonskirke, lederutviklingsprogram
Konfirmasjonsleir Vegårtun, Telemark/ Aust-Agder konfirmanter

2015:
Larvik B-tweens, innkjøp av utstyr/undervisningsmateriell
Gjerpen konfirmant, støtte av unge ledere på konfirmant tur
Søgne barnefestival
Randesund konfirmant, innkjøp av utstyr/undervisningsmateriell
Konfirmasjonsleir Vegårtun, Aust-Agder/ Telemark konfirmanter
Konfirmasjonleir Vegårtun, Vest-Agder konfirmanter

2016:
Konfirmasjonsleir Vegårtun, Vest-Agder konfirmanter
Grimstad konfirmant gruppe
STAGEDIVE Vest-Agder
Farsund misjonskirkes satsning på barn og unge
Konfirmasjonsleir Vegårtun,Telemark/ Aust-Agder konfirmanter

2017:
Konfirmasjonsleir Vegårtun, Vest-Agder konfirmanter
Konfirmasjonsleir Vegårtun, Telemark/ Aust Agder konfirmanter


 

UNG Lederskole 2017
Facebook
Kontakt oss tlf epost UNG
PROSJEKTKATALOGEN
Velkommen hjem banner
UNG nettbutikk liten
Medlemsregistrering
VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
UNG-giver fast givertjeneste

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her