Levende tro-rådet

Levende tro-rådet er et frivillig fagråd som skal jobbe både i bredden (ulike aldersgrupper) og dybden (faglig) av Levende tro. Rådet samarbeider med konsulentene i Misjonskirken UNG. Levende tro-rådet skal i første omgang være rådgivende, kunne vurdere ressurser, gi retning og hjelpe med strategisk arbeid innenfor arbeidsfeltet Levende tro.
Rådet har muligheter for å engasjere seg i spesifikke prosjekter og ressurser hvis ønskelig, eller inspirere og delegere til andre.
Det legges opp til fire rådsmøter i året. 

Bakgrunn for rådet
Under Landsmøtet i november 2011 ble det gjort et vedtak på at BFR (barne- og familierådet), UR (Ungdomsrådet) og REMI (Råd for evanglisering og misjon) skulle erstattes med et Levende tro-råd.

 

UNG Lederskole 2017
Facebook
Kontakt oss tlf epost UNG
PROSJEKTKATALOGEN
Velkommen hjem banner
UNG nettbutikk liten
Medlemsregistrering
VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
UNG-giver fast givertjeneste