Hvem er vi - Misjonskirken UNG?

Misjonskirken UNG er en demokratisk og selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon som er tilknyttet Misjonskirken Norge.

Vi har over 6 700 medlemmer og er organisert i 165 lokale UNG-grupper over hele landet.

Misjonskirken UNG ledes av Landstyret som består av tillitsvalgte representanter fra hele landet. De velges annen hvert år på Landsmøtet. Misjonskirken UNGs stab har hovedkontor i Oslo, og vi har desentralisert struktur som gjør at vi ansetter medarbeidere bosatt ulikesteder i landet. Se mer om organisasjonen HER

Misjonskirken UNG har tre hovedmål:

1 Gjøre disipler
 - Vi ønsker å gjøre Jesusrelasjonen tydelig i barn og unges hverdagsliv!

2 Utvikle ledere
 - Vi ønsker å engasjere og utruste unge mennesker til tjeneste og lederansvar i og utenfor menigheten!

3 Formidle evangeliet
 - Vi ønsker å inspirere og utruste unge til å formidle sin tro i ord og handling, nasjonalt og internasjonalt!

Misjonskirken Norge er vår hovedsamarbeidspartner. Vi stiller oss bak grunnlagsdokumentet ”Rotfestet og raus” og har et felles verdidokument. Se mer om det HER.

 

Vår strategi
Vi har fokus på enkeltmennesket framfor aktivitetene.

Gjøre disipler
 - Vi vil hjelpe barn og unge til å skape nærhet til bibelhistoriene og lære dem å anvende Guds ord i eget liv.
 - Vi tilbyr menighetene hjelp til trosopplæring gjennom vår pedagogiske plattform Levende tro, og hjelper pilotmenigheter å lage sin lokale Levende tro-plan. 
 - Vi utvikler møtekonseptet Alle sammen, som knytter generasjonene sammen.Vi utvikler ”Ta med troen hjem”-ressurser.
 - Disippeltrening skal prege vår leirvirksomhet og våre arrangementer.

Utvikle ledere
 - Vi vil gi unge mennesker muligheter til ledererfaring og hjelpe dem til tjeneste i og utenfor menigheten.
 - Vi vil skape flere arenaer for opplæring og oppfølging. Vi videreutvikler ledernettverk som UNGpuls, Innpust og tankesmier.

Evangelieformidling
 - Vi vil utfordre barn og unge til trossamtaler og forkynnelse.
 - Vi ønsker et diakonalt fokus på vårt internasjonale arbeid.
 - Vi vil skape giverengasjement blant barn og unge.
 - Vi ønsker team- og gruppeutvekslinger som styrker menighetsarbeidet. 

 

Historie 

Misjonskirken UNG ble stiftet i 1912, og det ble skrevet en 100 års historie da vi markerte dette. Jubileumsskriftet kan du laste ned HER.

 

 

 

 

UNG Lederskole 2017
Facebook
Kontakt oss tlf epost UNG
PROSJEKTKATALOGEN
Velkommen hjem banner
UNG nettbutikk liten
Medlemsregistrering
VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
UNG-giver fast givertjeneste

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her