Fra Tiggerkopp - Norge

Tigging er en global utfordring og et av fattigdommens ansikt. En gruppe fra ulike menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner har gått sammen og dannet en ny organisasjon med denne utfordringen som hovedsak.

Organisasjonen heter nå "Fra Tiggerkopp - Norge" og er etablert med eget styre og egne statutter. Prosjektet har sitt utgangspunkt i Kristiansand med akutt førstehjelp og bruk av førstelinjetjenester der. Situasjonen i Kristiansand har ført til en handling der tiggere utfordres til å gå over fra å være en passive mottaker, til å bidra inn i en arbeidssituasjon der den enkelte gjør seg fortjent til å få ytelser. Gjennom egen arbeidsinnsats er målet å utvikle selvforståelse og verdighet til å få tro på at man ved mulig arbeid og utvikling kan forsørge seg selv og sine nærmeste.

«Foreningens formål er å arbeide for at det tilbys kortvarig yrkesopplæring og arbeidstrening i Norge og Romania, fortrinnsvis for romfolk. Målet er at dette skal gi hjelp til selvhjelp, og bidra til arbeid og etablering av næringsvirksomhet på hjemstedet.»

Muligheter og erfaringer kartlegges, for å legge en plan med trening og motivering. Det lages kontrakter med den enkelte med mål om å gjøre tigging unødvendig og uønsket. Etablering av næringsvirksomhet og hjelp på hjemstedet vil kunne utvikles blant annet ved mikrofinans-virksomhet.

Se organisasjonens statutter og formål her.

Les om organisasjonens stiftelsesmarkering og styremedlemmer her.

Gaven gis direkte til organisasjonens bankkonto: 2801.43.13186
 

Din gave har stor betydning. Ved å støtte dette prosjektet er du med på å gi verdighet til mennesker som i stor grad er diskriminert og stiller lavest på rangstigen. Takk for gaven du gir!

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her