Styrende organer i Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norges styrer, råd og fellestiltak.

Generalforsamlingen er Misjonskirken Norges øverste organ. Den avholdes hvert andre år.
Hovedstyret som velges av generalforsamlingen er det øverste organ mellom generalforsamlingene.
Generalsekretæren er Misjonskirken Norges daglige leder.

Navn på styrer og råd - organ og tilknytning:

GF - Generalforsamlingen - klikk HER
HS - Hovedstyret, styremedlemmene se oversikt HER.
NR - Nasjonalt råd
IR - Internasjonalt råd

Styret i trossamfunnet Misjonskirken Norge

PO - Personalorganisasjonen, se mer HER.

PMF - Predikant- og Misjonærforeningen, se mer HER

PMR - Predikant- og menighetsrådet

Fagrådet for HSA (Historisk Selskap og Arkiv)

Festivalkomiteen for Liv & Vekst sommerfestival

 

Beskrivelser av hvordan styrer og råd fungerer, finner du i våre lover og vedtekter HER: www.misjonsforbundet.no/lover.

Oppdatert: 260916/REO

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her