Stiftelsen i 1884

De frie menighetene og misjonsforeningene arbeidet for kristen enhet på 1800-tallet, midt i den konfesjonelle strid som skilte troende fra hverandre. Representanter for disse venneflokkene kom sammen i Oslo i juli 1884 og ble enige om at sammenslutningen fra nå av skulle ha navnet DET NORSKE MISJONSFORBUND. Dermed oppnådde man det som var målet: menigheter med rom for bare Guds barn, men for alle Guds barn.

Forut for stiftelsen hadde Fredrik Franson ivret for en enda sterkere sammenslutning av de frie menighetene og misjonsforeningene.

Da Det Norske Misjonsforbund ble stiftet, ble følgende motto vedtatt: Guds barns enhet og synderes frelse. Mottoet var et uttrykk for et anliggende som Misjonsforbundets stiftere hadde – at misjonsforbundet skulle være en bevegelse der kristne kunne samles på tvers av kirkesamfunn, og synspunkter på dåp og nattverd. Som mange andre før og senere hadde også Misjonsforbundets grunnleggere en visjon om å danne en alliansebevegelse på tvers av kirkesamfunn. Misjonsforbundet har bevart tanken om kristen samling på tvers av trossamfunn og dogmatiske spørsmål som dåp og nattverd, men er allikevel blitt et kirkesamfunn som er et alternativ til andre kirkesamfunn.

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her