Starte ny UNG-gruppe

 

Ønsker dere å starte en ny UNG-gruppe i menigheten deres? Da skal den være registrert hos Misjonskirken UNG.

Hvilke fordeler er det?
Ved å organisere arbeidet deres i UNG vil dere få mulighet til å motta Frifondsmidler til lokal aktivitet. Dere bidrar også til at Misjonskirken UNG`s beregningsgrunnlag for offentlig støtte til drift øker, slik at vi kan gjøre en enda bedre innsats for menigheten din. Ved å registrere dere får vi også en bedre oversikt over arbeidet som drives lokalt, og kan lettere tilby dere ressurser og veiledning.

Hvordan registere medlemmer og legge inn årsrapport?
Vi har nå et helt nytt websystem til bruk for innrapportering av medlemstall og årsrapport for lokale grupper. For å komme inn på dette systemet kreves et brukernavn og et passord. Dette får du ved å sende inn dette skjemaet (word) med opplysninger om den nye gruppa. Du vil da etter kort tid få tilsendt brukernavn og passord på SMS til den mobilen som hovedleder er oppgitt med. Samtidig som du vil få tilsendt brukerveiledning til systemet.

Det er i websystemet du må gå inn for å registrere tall for din nye gruppe. Samtidig skal det der registreres dato for valg av styre for gruppa, og om dere har egen økonomi og egne vedtekter. Lokale/egne vedteker finner du her. Med egen økonomi menes at dere har full oversikt over alle midler som gruppa disponerer, og har et årsregnskap som viser totale inntekter, totale utgifter og kontingentinntekter.

Valg av styret må gjøres av og blant medlemmene i gruppa så lenge det er flere enn tre av gruppas medlemmer inkludert ledere som er over 15 år. Er det tre eller færre av gruppas medlemmer som er fylt 15 år er det ikke krav om valg av styre. Det fine med å registrere en UNG-gruppe, er ikke bare fordelen man får ved å motta penger til drift og etablering, men muligheten man har til å lære barn og unge å delta i et demokratisk system, der deres stemme skal bli hørt.

Må vi ha kontingent?
Husk at for at et medlem i en UNG gruppe skal regnes som tellende medlem må det minimum betales inn kr 50,- i kontingent pr år. Men det er viktig at både betalende medlemmer og ikke betalende medlemmer oppgis.

Hvilke medlemmer gir støtte?
Et tellende medlem må være under 26 år i grunnlagsåret, og ha fullt navn, full adresse og fødselsår registrert, og det må være minst fem tellende medlemmer for at lokallaget skal regnes som tellende og ha rett til Frifondmidler.

For nye grupper vil det si at man kan få utbetalt etableringsstøtte fra Frifond det året man starter opp, men at man da forplikter seg til å sende inn årsrapport for dette året før 15. mars neste år.

Hva hvis jeg har spørsmål?
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe mer. E-post: UNG@misjonsforbundet.no eller tlf. 23 32 57 50.

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her