Samvittighetsfriheten i de tidlige misjonsmenighetene

De lammerske frimenighetene var gjentatte ganger samlet til landsomfattende konferanser og fikk en sterkere organisatorisk oppbygning. Denne landssammenslutningen ble fra 1882 kalt Den frie Fællesmissionsforening eller forkortet til "Frimisjonen". Alt i 1863 vedtok lammersmenighetene samvittighetsfrihet med hensyn til tidspunkt og form for kristen dåp. Dåpen skulle ikke skille medlemmene fra hverandre. Dette gjaldt også synet på nattverden.

Noen steder i landet ble det i slutten av 1870-årene dannet frie misjonsmenigheter som også lot frihetsprinsippet bli gjort gjeldende med hensyn til medlemsskap i Statskirken. Den første var Betania Misjonsforening i Askim fra 1876. Den andre var Betel Frie Misjonsforening i Gjerpen i 1879. Lammersmenigheten i Oslo kom i 1881, etter en lengre utvikling, fram til det samme synet. Den sluttet seg sammen med Kristiania Ansgariiforening 1.januar 1882, en svensk-norsk forening med røtter i den rosenianske vekkelse som hadde samme overbevisning. På "Frimisjonens" landskonferanse i 1882 ble det enstemmig vedtatt at frihetsprinsippet med hensyn til Statskirken skulle gjennomføres i alle menighetene. Fredrik Franson var også en forkjemper for denne samvittighetsfriheten, for at ikke slike spørsmål skulle skille eller distrahere Guds barn.

Arven fra både Lammersmenighetene (samvittighetsfrihet vedrørende dåp og nattverd) og fra Franson (samvittighetsfrihet vedrørende medlemskap i statskirken) kan sees i dagens prinsipper og praksis i Misjonsforbundet.

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her