PROSJEKTKATALOGEN FOR GAVER OG INNSAMLING

På denne hjemmesiden finner du en samlet oversikt for alle våre prosjekter som nå er aktive - om det vi gjør både nasjonalt og internasjonalt og i UNG. For hvert prosjekt finner du utfyllende informasjon om hva prosjektet utretter og innsamlingsmål for 2017.

 SIDEN ER UNDER UTARBEIDING. OPPDATERT PR 8.2.2017/TF

SVARSKJEMA FOR MENIGHETENES GAVELØFTER FOR 2017 - KLIKK HER.

Klikk på prosjektnummeret (P.NR.) i oversikten under, for å lese mer om
innsamlingsbehov (beløp) og utfyllende informasjon om hvert enkelt prosjekt.
 

Prosjektkatalogen
 
OMRÅDE LAND P.NR.  PROSJEKTNAVN:
       
  UNG Norge 3001  Misjonskirken UNG  generelt
  UNG  Norge 1155  Misjonskirken Speiderkorps (MSK)
  UNG  Norge 3029  Levende tro til alle
  UNG Norge 3035  "Velkommen hjem" med Viggo Klausen
  UNG  Norge 3036  Touchpoint - studenter og unge voksne (UNG)
       
  MKN   4200  Misjonskirken Norge - generelt
       
 NASJONAL Norge 4500  Nasjonalt arbeid generelt
 NASJONAL Norge 9600  Vekst 2020
 NASJONAL Norge 4886  Menighetsplanting Sandefjord
 NASJONAL Norge 4885  Menighetsplanting Bærum
 NASJONAL Norge 4881  Menighetsplanting Lillesand
 NASJONAL Norge 4883  Menighetsplanting Hellemyr
 NASJONAL Norge 4888  Menighetsplanting Grorud
       
 INTERNASJONAL  Verden 4990  Internasjonalt arbeid generelt
 INTERNASJONAL  Kongo 5000  Kongo - vårt arbeid
 INTERNASJONAL  Kongo 5535  Kongo - urfolks rettigheter og kultur
 INTERNASJONAL  Kongo 5540  Kongo - kjønnsbasert vold i kirke og samfunn
 INTERNASJONAL  Kongo 5570  Kongo - menighetsutvikling
 INTERNASJONAL  Kongo 5590  Kongo - trosopplæring og ledertrening
 INTERNASJONAL  Kongo 5710  Kongo - Ngamaba skolefritidsordning
 INTERNASJONAL  Kina 6000  Kina - vårt arbeid
 INTERNASJONAL  Kina 6520  Kina - lokalmenigheter i Shaanxi-provinsen
 INTERNASJONAL  Kina 6530  Bibelskolen i Shaanxi, Xi'an i Kina
 INTERNASJONAL  Colombia 7000  Colombia - vårt arbeid
 INTERNASJONAL  Colombia 7195  Colombia - Therese og Halvard Olsen
 INTERNASJONAL  Colombia 7150  Colombia - Odd Bjørge og Mona Risanger
 INTERNASJONAL  Colombia 7975  Colombia - frivillige arbeidere
 INTERNASJONAL  Colombia 7160  Colombia - menighetsplanting
 INTERNASJONAL  Colombia 7210  Colombia - hjelp til internflyktninger, Medellín
 NTERNASJONAL  Colombia 7920  Colombia - Esperanza skolefritidsordning
 INTERNASJONAL  Colombia 7930  Colombia - grunnskolene i Barranquilla
 INTERNASJONAL  Colombia 7960  Colombia - grunnskolen i Potosi, Bogotá
 INTERNASJONAL  Colombia 7972  Colombia - grunnskolen CEIP, Medellin
 INTERNASJONAL  Colombia 7971  Colombia - Fredens hus, Medellín
 INTERNASJONAL  Colombia 7950  Colombia - Jakobs hus, La vega
 INTERNASJONAL  Colombia 7945  Colombia - kvinner og barns rettigheter
 INTERNASJONAL  Sentral-Asia 8000  Sentral-Asia, vårt arbeid
 INTERNASJONAL  Sentral-Asia 8045  Rehabilitering for mennesker med funksjonshemming
 INTERNASJONAL  Sentral-Asia 8080  Senter for mental helse
 INTERNASJONAL  Polen 8660  Polen - vårt arbeid
 INTERNASJONAL  Polen 8661  Polen - Kunow familieleirsted
 INTERNASJONAL  Polen 8670  Polen - evangelisering og nødhjelp
 INTERNASJONAL  Romania 8680  Romania - vårt arbeid
 INTERNASJONAL  Romania 8681  Onesti: Dorthe og Cornel Pascu
 INTERNASJONAL  Romania 8682  Onesti: barnefond
 INTERNASJONAL  Romania 8684  Onesti: varmeprosjekt
 INTERNASJONAL  Romania 8689  Onesti: minibuss
 INTERNASJONAL  Romania 8683  Onesti: Skolestøtte
 INTERNASJONAL  Romania 8688  Calarasi: skolehjelp
 INTERNASJONAL  Romania 8685  Calarasi: menighetsutvikling og ledertrening (M1)
 INTERNASJONAL  Romania 8686  Calarasi: minibuss (M1)
 INTERNASJONAL  Romania 8687  Calarasi: næringsprosjekt (M2)
 INTERNASJONAL Romania 8690  Calarasi: nødhjelp fattige (M3)


 

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her