Organisasjonene

Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG er to selvstendige og demokratiske ideelle organisasjoner som samarbeider nært.

Misjonsforbundets organisasjon
Generalforsamlingen
er Det Norske Misjonsforbunds øverste organ. Den avholdes hvert annet år.

Hovedstyret som velges av generalforsamlingen er det øverste organ mellom generalforsamlingene.

Generalsekretæren er Misjonsforbundets daglige leder.

Misjonsforbundet UNGs organisasjon
Misjonsforbundet UNGs høyeste organ er Landsmøtet, bestående av delegater fra alle våre lokale grupper. Landsmøtet møtes hvert andre år og velger et Landsstyre.

Landsstyret består av 10 frivillige medlemmer som møtes 4-5 ganger i året. Landsstyret har ansvar for at Misjonsforbundet UNG utfører sitt oppdrag og fokus, og delegerer den praktiske gjennomføringen til Misjonsforbundet UNGs stab.

Hovedkontoret er i Oslo, og her holder administrasjonen til. Samtidig har UNG en desentralisert struktur hvor konsulenter kan bo spredt over hele landet.

I tillegg har vi flere frivillige råd som møtes 3-4 ganger i året.

  • Korpsstyret er speidernes valgte organ, og leder speiderarbeidet vårt.
  • Barne- og familierådet er et rådgivende organ for staben og utvikler barne- og familiearbeidet i Misjonsforbundet.
  • Råd for evangelisering, misjon og internasjonal tjeneste har fokus på vårt arbeid i Colombia og andre samarbeidsland.

Alfabetisk oversikt over styrer, råd og andre organer

 

Navn på organ Tilknytning
Barne- og familierådet (BFR) Misjonsforbundet UNG
Hovedstyret Misjonsforbundet
Internasjonalt råd Misjonsforbundet
Korpsstyret Misjonsforbundets speiderkorps (UNG)
Kvinnekomitéen Misjonsforbundet
Landsstyret Misjonsforbundet UNG
Nasjonalt råd Misjonsforbundet
Organisasjon, kommunikasjons- og økonomirådet (OKØR) Misjonsforbundet UNG
Personalorganisasjonen (PO) Misjonsforbundet, Misjonsforbundet UNG, Ansgarskolen, menighetene (alle ansatte)
Predikant- og Misjonærforeningen (PMF) Misjonsforbundet
Råd for evangelisering, misjon og internasjonal tjeneste (REMI) Misjonsforbundet UNG  
Styret i trossamfunnet Misjonsforbundet  
Ten- og ungdomsrådet (TUR) (for tiden ingen aktivitet) Misjonsforbundet UNG

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her