Historien til Misjonskirken Norge

Her kan du lese den kronologiske oversikten over de viktigste hendelsene i vår historie. Du finner også lenker til utfyllende artikler om personer og hendelser.

Vår historie registreres og arkiveres av Historisk selskap og arkiv.

(KLIKK PÅ LENKENE FOR Å LESE FLERE DETALJER)

Begynnelsen av vår tidsregning: Jesus Kristus levde, døde og sto opp igjen, og sendte ut sine disipler som ved Den Hellige Ånds hjelp skulle bringe evangeliet til alle folkeslag. Her begynner historien til Misjonsforbundets menigheter og resten av Kristi universelle kirke.

1845: Dissenterloven gjorde det tillatt å organisere frikirkesamfunn og menigheter i Norge.

1856: Etter store vekkelser på 1850-tallet ble de første frikirkemenighetene i Norge stiftet, henholdsvis i Skien og Tromsø. Presten Gustav Adolph Lammers sto sentralt begge steder. Flere av dagens misjonsforbundsmenigheter har sine røtter i ulike Lammersmenigheter. Les mer om Lammers og de første frimenighetene.

1863: Lammersmenighetene vedtok samvittighetsfrihet med hensyn til dåpssyn og nattverdssyn. 

1882: Landssammenslutningen av de lammerske frimenighetene fikk navnet Den frie Fællesmissionsforening, ofte forkortet til Frimisjonen. Frimisjonen vedtok samvittighetsfrihet med hensyn til statskirkemedlemskap. Les mer om samvittighetsfrihet her.

1883: Vekkelsespredikanten Fredrik Franson begynner å holde møter i Norge. Franson ivret for en sterkere sammenslutning av frimenighetene. 

1884: Det Norske Misjonsforbund blir stiftet av representanter for frie menigheter og misjonsforeninger. Som motto valgte grunnleggerne Guds barns enhet og synderes frelse.
Les mer om stiftelsen i 1884

1889: De første misjonærene reiser til Sør-Afrika.

1899: Spørsmålet om å danne eget ungdomsforbund tas opp for første gang oppe Misjonsforbundets årskonferanse.

1904: Misjonsbladet gis ut for første gang.

1912: Ungdomsforbundet stiftes. Ti ungdomsforeninger var med fra starten i det som nå er Misjonskirken UNG. Les mer om UNGs første år.

1913: Misjonsforbundet startet egen misjonsskole i Oslo for utdanning av forkynnere, pastorer og misjonærer. Dette ble senere det som i dag heter Ansgarskolen i Kristiansand. Se mer om skolens historie her.

1920-tallet: Under striden om den liberale teologi i 1920-årene sluttet Misjonsforbundet seg til den apostoliske trosbekjennelse.

1932: Vekkelse brøt ut under møteserier med den finsk-svenske evangelist Frank Mangs. Misjonsforbundets medlemstall vokste betydelig på 1930- og 1940-tallet. 

1937: NmUs fakkelarbeid starter opp i Larvik. Fakkelarbeidet spredte seg på 1940-tallet, og ble senere til NmU-speiderne, og deretter til MSK - Misjonsbundets Speiderkorps. Les mer om speidernes historie her.

1938: Annie Skau Berntsen (1911-1992) er en av Misjonsforbundets pionermisjonærer som reiste til Shaanxi i Kina.

1953: Etter 40 års drift ble misjonsskolen (Ansgarskolen) lagt ned. Les mer om Ansgarskolens historie her.

1959: Ingulf Diesen kom hjem fra USA på kall fra Misjonsforbundet for å starte Ansgar Bibelskole. Etter hvert utvidet man studiet, og Ansgar Telogiske Seminar fremstod med 4-årig pastor- og misjonærutdanning. 

1970-tallet: Mange av Misjonsforbundets menigheter tok imot representanter for Jesus-vekkelsen og den karismatiske bølgen da disse kom til Norge.

1988: Ansgarskolen flyttet fra Vettakollen i Oslo og inn i ny skolebygning på Hånes i Kristiansand. 

2012: Misjonsforbundet UNG markerer 100 års jubileum - se skriftet HER

2016: Det Norske Misjonsforbund endrer navn til Misjonskirken Norge, og Misjonsforbundet UNG skifter til Misjonskirken UNG - samme dag, den 30. september.

 

Flere artikler om vår historie:

HER  Pionérene - som Franson, Lammers, Løvås og Diesen.

 

Har du historiske bidrag?
Har du dokumenter eller eiendeler som forteller om vår felles historie, eller historisk materiale som bør arkiveres? Ta kontakt med
Misjonsforbundets historiske selskap og arkiv.
 

Aktuell litteratur for vår historie:

Boken som
inneholder to deler; "Veiryddere" & "Veien videre",
av Ingulf Diesen. Utgitt av Hermon Forlag 1994 (ISBN 82-7341-367-5)
Boken
"Kalt til tjeneste",
av Ingulf Diesen. Utgitt i 1989 ved 100-års jubileet for ytremisjonen i Misjonsforbundet. Hermon Forlag
(ISBN 82-7341-094-3).
Det Norske Misjonsforbunds ytremisjon
- utgitt av Misjons-forbundet ved
100-års jubileet
i 1984.
DNM 100 år
Festskrift for Det Norske Misjonsforbund
1884-1984,
Thorolf Berg, Tangen Trykk AS.

 

 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner