Menighetsutvikling nasjonalt

Misjonsforbundet jobber kontinuerlig med menighetsutvikling, fordi vi tror at sunne misjonsmenigheter skaper en god forskjell i sine lokalsamfunn.

Det er stort potensial i mange av våre menigheter for vekst gjennom å arbeide systematisk og planmessig med menighetsutvikling. Samtidig ønsker vi at lokalmenigheten skal ta vare på sin egenart. 

Våre menighetsrådgiverne har en viktig funksjon når det gjelder menighetsuvikling, både i utarbeiding av nye ressurser og i sine samtaler med menighetslederskap og pastorer. Vi ser samtidig at det er behov for et enda større fokus på dette. Her er en oversikt over hvilke ressurser og tilbud som er tilgjengelig per i dag:

- Vekstakademiet har som hensikt å inspirere menighetsplantere og arbeidere i etablerte menigheter til å bygge sunne og misjonale menigheter i en verdens om er i stadig forandring. Vekstakademiet er en nasjonal arena, men regionale samlinger der flere menigheter går sommen om å kjøre menighetsskolen hører også med. 

- Menighetsskolen inviterer menigheter med på en reise der målet er å se menighetene revitalisert, sunne og misjonale. Skolen strekker seg over tre moduler, hvor hver av modulene arrangeres over en helg og det er lagt opp til arbeidsoppgaver i menigheten mellom modulene. Les mer om menighetsskolen her.

- Menighetstesten gir menigheter anledning til å ta pulsen på seg selv. Hvor befinner vi oss i forhold til de 12 tegnene på sunne og misjonale menigheter? Testen er også en naturlig del av Menighetsskolen.

- Coatching: Medarbeiderne i nasjonal avdeling er tilgjengelig for pastorer som opplever at de trenger coaching som ledere av det menighetsutviklende arbeidet. Gjennom personlig oppfølging får de lære hvordan de kan gjøre visjon til virkelighet.

- Coaching av døende menigheter: Selv om vi ber og arbeider for at alle menigheter skal bli sunne og misjonale, kan noen komme dit at de opplever det som Guds vilje å legge menigheten ned. Det er smertefullt, men kan også skje med verdighet. Gjennom coaching får man hjelp til å feire det Gud gjorde og gi arven videre.

Om du har spørsmål om disse ressursene, ta kontakt med din menighetsrådgiver eller leder av nasjonal avdeling, Torben Joswig. Kontaktinfo finner du her. 

 

Generalforsamlingen 2016 GF16
Liv & Vekst i nord 2016
Liv & Vekst 2016 sommerfestivalen
Prosjektkatalogen 2016 banner
Kontakt oss tlf epost
BEi31 be
Vekst 2020 banner ny
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her