Menighetsplanting i Misjonsforbundet

Menigheten er verdens håp! Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter, både nasjonalt og internasjonalt, der det er naturlig å plante sunne, misjonale menigheter. Derfor ønsker vi å plante flere menigheter.

Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter, både nasjonalt og internasjonalt, der det er naturlig å plante sunne, misjonale menigheter. Vi ønsker å bidra med støtte, veiledning og strategisk planlegging, for å legge til rette for at drømmene om å plante menighet kan bli virkelighet.

Misjonsforbundet har satt seg mål både for det nasjonale og det internasjonale plantearbeidet. I Strategiplanen 2015-18 beskrives disse målene med konktrete tiltak. 

Vekst2020 er Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNGs felles satsing for vekst. En av målsetningen er å plante 20 menigheter nasjonalt i perioden 2010-2020. 

Les mer her.

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her