Nasjonal stab

Nasjonal avdeling ledes av Torben Martin Joswig. Misjonskirken Norge har også tre ansatte menighetsrådgivere i nasjonal stab for å betjene våre rundt 100 menigheter, i tillegg til to deltidsstillinger for oppfølging av menighetsplantingene og disippelliv. Se presentasjon av staben lenger ned på siden.

Menighetsrådgiverne (bildet over) er den enkelte menighets primærkontakt i Misjonskirken Norge og menighetene oppfordres til å kontakte disse ved behov og spørsmål. Alle menigheter skal stå i en fast relasjon til en av våre menighetsrådgivere. Kontakten med menighetsrådgiverne blir spesielt viktig når menigheter går igjennom krevende perioder. Menighetsrådgiverne prioriterer veiledning av menighetenes pastorer og lederskap. I tillegg til kommunikasjon på telefon og e-post ved behov, skal alle menigheter minst én gang i året få besøk av sin menighetsrådgiver.

Presentasjon av Nasjonal stab (kontaktinfo finner du her):

Torben Martin Joswig er leder for nasjonal avdeling. Han er teamleder for menighetsrådgiverne og har et operativt ansvar for menighetsplantingene. Han fungerer dessuten som menighetsrådgiver for flere menigheter. Torben har lengre pastorerfaring og er utdannet fra Ansgar Teologiske Høyskole.
Les Torbens siste blogg HER

 

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen startet 1. august 2015 som fagkonsulent i disippelliv, i en 50 prosent stilling. Hun holder dessuten med på å avslutte masteroppgave ved Ansgar Teologiske Høyskole. Tidligere har hun mange år bak seg som ansatt i Misjonskirken Norge, og var senest kommunikasjonsleder. Hun har ledet komiteen for Kvinnefestivalen i over 20 år.


Karstein Morfjord har jobbet som menighetsrådgiver siden august 2009.  Han er utdannet pastor fra Ansgarskolen og har har vært pastor i flere menigheter, vært distriktsforstander og har to perioder bak seg som misjonær i Colombia. Karstein er god til å lytte og sette seg inn i problemstillinger og utfordringer. Han har lang erfaring fra ulike sider ved menighetsarbeid og har mye å bidra med i forhold til veiledning av pastorer og lederskap. Karstein har et spesielt ansvar for å følge opp trossamfunnssaker.

Geir Johannessen startet som menighetsrådgiver 15. august 2011. Han er utdannet pastor fra Ansgarskolen og har i tillegg mastergrad og Doctor of Ministry fra Trinity International University, Deerfield, USA. Han har vært pastor i flere menigheter, har lang erfaring fra ulike sider ved menighetsarbeid og har mye å bidra med i forhold til veiledning både for pastorer og lederskap. Geir har et spesielt ansvar for satsingsområdet diakoni.

Kjell Birkeland startet som menighetsrådgiver 1. oktober 2015. Kjell avsluttet da som pastor i Grimstad Misjonskirke etter ti år. Han har tidligere vært pastor i Frimisjonen i Tromsø i ni år, samt sju år i menighetsplantingen i Oslo Syd, med oppfølging av flere menigheter i Akershus. Kjell har fire års teologisk profesjonsutdanning ved Ansgarskolen og mastergrad i menighetsutvikling fra Ansgar Teologiske Høyskole. Kjell har ansvaret for satsingsområdet menighetsutvikling, og herunder Menighetsskolen.


Jens Kåre Lindal har siden 2014 vært ansatt som menighetsplanterkonsulent i en 10 prosent stilling. Han følger primært opp menighetsplantingene på Sørlandet og er tilgjengelig for samtaler med potensielle plantere og ønsker kontakt med disse. Jens Kåre har mer enn elleve års erfaring fra pastortjeneste i Vågsbygd misjonsmenighet og Salem misjonsmenighet.
Naomi Curwen har siden 1. august 2016 vært ansatt som administrasjonsmedarbeider i nasjonal avdeling, i en 50 % stilling. Hun jobber tett med menighetsrådgiverne og Torben, og følger opp den administrative delen av de nasjonale prosjektene. Utover dette har hun siden august 2014 vært ansatt som kommunikasjonskonsulent internasjonalt (50 %) i Misjonskirken Norge.

Staben jobber også opp mot Nasjonalt råd som består av leder og inntil fire medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. Rådet kan utøve sin funksjon når minst tre medlemmer er tilstede og stiller seg bak vedtaket eller uttalelsen. Rådets oppgave er å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor Misjonskirken Norges nasjonale arbeid. Rådets innstilling gjøres kjent overfor Hovedstyret i saker der rådet uttaler seg.

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her