Historisk Selskap og Arkiv (HSA)

Misjonsforbundets Historiske Selskap og Arkiv (HSA) er dannet for å samle de viktigste historiske brikkene. Målet er å gjøre materialet levende og tilgjengelig for forskning/studier.

For å gjøre en lang historie … levende!

Misjonsforbundets Historiske Selskap og Arkiv (HSA) ble etablert høsten 2003. Omtrent samtidig ble det opprettet en 20 prosent stilling knyttet til arbeidet. Hovedarkivet ligger i dag på Ansgarskolen i Kristiansand.

Kontaktinformasjon for HSA
Har din menighet i Misjonsforbundet eller du som enkeltperson dokumenter, magasin eller eiendeler som bør tas vare på for vår felles historie? Ta kontakt med:
 - styreleder Jarle Abelson på tlf. 906 79 031
 - administrativ leder Ingunn Rui, tlf. 970 12 405, e-post irui@misjonsforbundet.no
Postadresse: HSA, v/ Rui, Limiløkka 70, 3721 Skien.

Ingulf Diesen tok initiativet til Misjons-forbundets privatarkiv på Riksarkivet. Han satt i HSA-styret til 2013. Mye av Misjonsforbundets lange historie er dokumentert i Misjonsbladet som er utgitt siden 1904.
Ansatt i HSA, Ingunn Rui (til venstre), og styremedlem i HSA, Kari Lorentzen, registrerer dokumenter til arkivet. Ingunn Breistein og Ingrid Eskilt ser gjennom historiske gjenstander i HSA sitt arkiv på Ansgarskolen.


Les mer om bokgaven og arkivarbeidet som Ingulf Diesen har stått for - klikk HER.

Oppbygging av Misjonsforbundsarkivet

Viktige brikker er allerede samlet på Riksarkivet i Oslo, hvor Misjonsforbundet i mange år har hatt hoveddelen av sine historiske dokumenter. Fordi plassen på Riksarkivet er begrenset, har vi innredet et eget arkiv på Ansgarskolen i Kristiansand. Både HSA og skolen vil ha utbytte av satsningen, ikke minst med tanke på fremtidig forskning.
HSA tilbyr menigheter og enkeltpersoner hjelp til å arkivere verdifullt historisk materiale på en trygg måte. Det kan dreie seg om protokoller, bilder, brev, filmer, lydopptak, CDer, gjenstander – med relasjon til alt fra lokalmenighet, distrikter og sentralvirksomhet til misjonsfelt, misjonærer, forkynnere eller andre personer. Tingene trenger ikke være fra 1800-tallet! Nyere ”brikker” kan være like aktuelle for arkivet.

Materialet kan enten gis til Misjonsforbundets Historiske Selskap og Arkiv, eller man kan velge å deponere tingene (dvs. beholde eiendomsretten). Om ikke dette er aktuelt, kan vi være interessert i å låne materialet for å kopiere/avfotografere det. Vi står gjerne til tjeneste!

Bibelen oppfordrer oss til å ære dem som har gått foran oss på livsveien. ”Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro! ”, lyder utfordringen i Hebreerbrevet. Men vi skal ikke bare rosemale fortiden: ”Du skal ikke si: Hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå? Du spør ikke slik om du er klok”, skriver Forkynneren. Historien inspirerer og korrigerer, gir oss nøkkelen til å forstå samtiden og til å forberede oss på fremtiden.


 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her