Misjonsforbundet UNGs første år

Misjonsforbundet UNG ble grunnlagt den 11. februar i 1912.

Søndagsskolearbeid hadde lenge vært en naturlig del av mange menigheters arbeid. I 1890-årene kom det enkelte lokale ungdomsforeninger i noen menigheter. På flere årskonferanser mellom 1899 og 1912 ble spørsmålet om et eget ungdomsforbund drøftet - og på konferansen i Bergen i 1912 ble "Norges Frimissions Ungdom" (N.F.U.) dannet. Det var da ti ungdomsforeninger som var tilsluttet fra starten. Mottoet var helt fra begynnelsen av Barn og unge for Kristus og menigheten, det som den dag i dag er Misjonsforbundet UNGs visjon.

Ungdommens kamp i Kristiania
Initiativet til stiftelsen av ungdomsforbundet kom fra Kristiania, der ungdomsforeningen var ressurssterk og på hugget. I hovedstadsmenigheten hadde en ynglingeforening for gutter og en jomfruforening for piker blitt dannet i 1890. Et dristig forslag om å slå sammen de to resulterte i Betlehem ungdomsforening i 1898. Denne ungdomsforeningen hadde 900 medlemmer på det meste.

Det var mange innen Misjonsforbundet som så med bekymring på at ungdommen skulle få sin egen organisasjon. Mange var redd for en "stat i staten", et fellesskap på bekostning av menigheten. I Kristiania-menigheten gikk det så langt som til at menigheten ble delt i to (1913-1917). Menigheten og generasjonene ble forsonet og samlet til én menighet igjen etter fire år, og ungdommens status i menighet og på landsplan var i mellomtiden sikret. De konservative eldste hadde lært at ungdommen måtte ha armslag, mens de unge så at man kunne gå sammen mot målet.

"La eders lys være brennende"
Etter stiftelsen i 1912 valgte ungdomsforbundet en fakkel som sitt symbol. Den fikk innskriften "La eders lys være brennende". Det fortelles at kunstmaleren Herbert Andersson tegnet merket. Det ble tatt i bruk høsten 1912.

I 1916 holdt NFU - som hadde endret navnet til NmU (Det Norske Misjonsforbunds Ungdom) - sitt første lederkurs. En av foredragsholderne var Axel Anderson fra Sverige. Han vakte begeistring med sitt foredrag om juniorarbeid, og ganske raskt ble det stiftet juniorforeninger i Ålesund og Trondheim. Misjonsforbundet var først i landet med foreninger der gutter og jenter mellom 13 og 18 år deltok sammen.

1. januar 1920 kom NMUs eget blad "Ungdomsfakkelen" ut. I 1938 endret "Ungdomsfakkelen" navn til "Kristen Ungdom". Gjennom ulike endringer utgis dette i dag som ukebladet "Familien".

Misjonsforbundets håpefulle morgendag
Det som startet som Norges Frimissions Ungdom (NFU) ble tidlig omdøpt til Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NmU), og er fra 2008 kjent som Misjonsforbundet UNG - en selvstendig organisasjon med barn og unge og deres ledere som målgruppe.

Tross tøffe tak rundt oppstarten av Misjonsforbundet UNG viste det seg snart at arbeidet ble til velsignelse og glede for Det Norske Misjonsforbund. Når ungdomsforbundets veteraner noen tiår etter stiftelsen fremsto som Misjonsforbundets ledere så man at ønsket om at ungdomsforbundet måtte bli "Misjonsforbundets håpefulle morgendag" ble mer enn en festtale.
 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her