Menighetsutvikling i Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge satser på utvikling av sunne misjonale menigheter. Vi drømmer om flere menigheter som er satt i stand til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til. Dette betyr at vi jevnlig må jobbe med menighetsutvikling og vitalisering.

Det er stort potensial i mange av våre menigheter for vekst gjennom å arbeide systematisk og planmessig med menighetsutvikling. Samtidig ønsker vi at lokalmenigheten skal ta vare på sin egenart. Misjonskirken Norge utvikler verktøy, hvor den enkelte menighet får kartlagt sin situasjon og får hjelp til å jobbe strategisk med sin egen utvikling, modning og vekst. Dette gjelder både det nasjonale og det internasjonale arbeidet.  I strategiplanen 2015-18 beskrives disse målene og de konkrete tiltakene. 

Dette kan vi bidra med:

- Menighetsrådgiverne er menighetenes primærkontakt og har en viktig funksjon når det gjelder menighetsuvikling nasjonalt. Dette gjelder både i utarbeiding av nye ressurser og i sine samtaler med menighetslederskap og pastorer. 

- Vekstakademiet har som hensikt å inspirere menighetsplantere og arbeidere i etablerte menigheter til å bygge sunne og misjonale menigheter i en verdens om er i stadig forandring. Vekstakademiet er en nasjonal arena, men regionale samlinger der flere menigheter går sommen om å kjøre menighetsskolen hører også med. 

- Menighetsskolen inviterer menigheter med på en reise der målet er å se menighetene revitalisert, sunne og misjonale. Skolen strekker seg over tre moduler, hvor hver av modulene arrangeres over en helg og det er lagt opp til arbeidsoppgaver i menigheten mellom modulene. Les mer om menighetsskolen her.

- Menighetstesten gir menigheter anledning til å ta pulsen på seg selv. Hvor befinner vi oss i forhold til de 12 tegnene på sunne og misjonale menigheter? Testen er også en naturlig del av Menighetsskolen.

- Coaching: Medarbeiderne i nasjonal avdeling er tilgjengelig for pastorer som opplever at de trenger coaching som ledere av det menighetsutviklende arbeidet. Gjennom personlig oppfølging får de lære hvordan de kan gjøre visjon til virkelighet.

- Coaching av døende menigheter: Selv om vi ber og arbeider for at alle menigheter skal bli sunne og misjonale, kan noen komme dit at de opplever det som Guds vilje å legge menigheten ned. Det er smertefullt, men kan også skje med verdighet. Gjennom coaching får man hjelp til å feire det Gud gjorde og gi arven videre.

Om du har spørsmål om disse ressursene, ta kontakt med din menighetsrådgiver eller leder av nasjonal avdeling, Torben Joswig. Kontaktinfo finner du her. 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her