Menighetsplanting i Misjonskirken Norge

Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter, både nasjonalt og internasjonalt, der det er naturlig å plante sunne, misjonale menigheter. Vi ønsker å bidra med støtte, veiledning og strategisk planlegging, for å legge til rette for at drømmene om å plante menighet kan bli virkelighet.

Misjonskirken Norge har satt seg mål både for det nasjonale og det internasjonale plantearbeidet. I Strategiplanen 2015-18 beskrives disse målene med konktrete tiltak. 

Vekst2020 er Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNGs felles satsing for vekst. En av målsetningen er å plante 20 menigheter nasjonalt i perioden 2010-2020. 

Dette har skjedd til nå:

I slutten av 2013 ble to av planteprosjektene som startet i 2010, stiftet som egne menigheter: Justnes misjonskirke og Ytre Randesund misjonskirke. I 2015 ble enda en ny menighet i Vest-Agder stiftet, Flekkerøya misjonskirke (bildet fra stiftelsesfesten til høyre).

Per januar 2016 pågår det seks nasjonale planteprosjekter: BærumSandefjordLillesandHånesFollow/Greverud og Hellemyr. I tillegg jobbes det aktivt med å utvikle enda flere nye plantinger. Disse spirene er i en tidlig fase før de kan regnes som nasjonalt planteprosjekt, og ligger pent fordelt på Øst-, Vest- og Sørlandet. Til sammen blir dette tretten plantesatsinger siden starten i 2010. 

Det vil alltid være usikkerhet og utfordringer rundt nye, spirende starteam, så tett oppfølging og nok ressurser er viktig i denne fasen. Torben M. Joswig og Jens Kåre Lindahl står i spissen for dette arbeidet og følger både prosjekter og spirer tett. Se presentasjon av nasjonal stab HER.

Du kan også være med å støtte plantearbeidet!

Gi en gave til menighetsplanting i Misjonskirken Norge, 
se mer informasjon i Prosjektkatalogen.

Ingressfoto: Menighetsplantere på inspirasjonstur i New York høsten 2015. Foto: Rachel E. Olsen
..............................................................................................................................................................

Aktuelle artikler:

10.11.15 Planter på inspirasjonstur
20.10.15 Ferskt planteprosjekt i Sandefjord
14.10.15 Stiftelsesfest Flekkerøy
24.10.14 Follow - krevende å starte noe nytt
02.04.14 Seminar om menighetsplanting
14.10.13 Vi trenger flere menigheter
11.03.13 To nye misjonsforbundsmenigheter
07.03.13 Stiftelsesfest Ytre-Randesund
04.02.13 Justnes misjonskirke stiftet
19.11.12 Fellessamling for fem plantinger
20.09.12 Oslo misjonskirke Syd - Mye moro på Holmlia
20.06.12 Vekstakademi - pionerskap og revitalisering

Hjerte for Colombia - innsamling 2016
Lederkonferansen og Drive 2017
Kontakt oss tlf epost
Vekst 2020 - Løft blikket
Prosjektkatalogen 2016 banner
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her