Lederutvikling i Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge ønsker å utvikle ledere slik at menighetene kan fullføre misjonsbefalingen med økt energi, delaktighet og skjerpet fokus. Vi drømmer om å utvikle godt lederskap som forløser Guds potensiale i den enkelte og i menighetsfellesskapet, så Guds rike kan vokse.

Lederutvikling og -rekruttering er sentralt i menighetslivet. Målet er å utvikle godt lederskap basert på vår visjon og våre verdier. Misjonskirken Norge har både nasjonale og internasjonale mål for lederutvikling. I Strategiplanen 2015-18 beskrives disse målene og de konkrete tiltakene. Kompetanse og godt fellesskap er viktige stikkord, og dette vil vi legge til rette for på ulike nivåer:

- Dyptgående læring ved høgskoler og bibelskoler (bl.a. samarbeid med Ansgarskolen)
- Arrangementer (kurs, konferanser og nettverkssamlinger, se i bunnene av siden)
- Rådgivning (via nasjonal og internasjonal stab)

Vekst 2020 er en felles satsing for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, som blant annet har som mål å inspirere ledere til å bevege seg. Flere av våre lokale menigheter jobber systematisk med å utvikle ledere og medarbeidere. Vi ønsker å skape gode vekstvilkår for lederutvikling ved å mobilisere storfellesskapet og å styrke og utruste lokale ledergrupper og enkeltledere. 

 

Arrangementer og ressurser:

- Våre menighetsrådgiverne har en aktiv rolle i å være tilgjengelige for våre menighetsledere.

- Ressursside for lederutvikling og lederskap: misjonsforbundet.no/lederressurs

- Lederkonferansen arrangeres neste gang 27.-29. januar 2017 i Oslo - http://misjonsforbundet.no/LK17.

- Lederdag foregår i forbindelse med Generalforsamlingen mai 2016 i Stjørdal.

Predikant- og misjonærforeningen (PMF) samles to ganger i året - neste samling er 14. mars på Gjøvik.

- Misjonskirken Norge oppfordrer til å deltakelse på Global Leadership Summit GLS.

- Det arrangeres jevnlig kompetansekurs for forstandere. Informasjon og invitasjon sendes ut per e-post i forkant.

UNG har egne arrangementer og ressurser for lederutvikling, se leder-ABC.

 

Følg med i kalenderen for å se neste arrangement med fokus på lederutvikling.

Du kan gi en gave til lederutvikling i Misjonsforbundet - se mer informasjon her.

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her