Lammers og de første frimenighetene

Dissenterloven, som kom i 1845, gjorde det tillatt å organisere frikirkesamfunn og menigheter i Norge. Sommeren 1856 meldte de første seg ut av statskirken. Det skjedde både i Tromsø og Skien.

Lammers og de første frimenighetene
Sentralt begge steder sto presten Gustav Adolph Lammers (bildet). Han var sogneprest i Skien og sto i en sterk vekkelse der i 1850-årene. Han forlot kirken på grunn av misnøye med skriftemåls- og dåpspraksis.
Han gikk ikke bare ut, men stiftet i 1856 en frimenighet med navnet ”Den frie apostolisk-christelige menighed” i Skien. En menighet med samme navn ble dannet i Tromsø omtrent samtidig, inspirert av Lammers. Andre spørsmål Lammers hadde et stadig mer divergerende syn på var nattverd, konfirmasjon, menighetstukt og menighetsordning. Om vekkelsen i Skien skrev den lokale forkynneren Ole Langeland: ”Livet i Skien blev omtalt vidt og bredt. Man betraktede denne by som et Zion, hvor alle skulde hen.”

Vekkelse
Vekkelsen bredte seg over hele landet, og det oppsto meget sterke brytninger med de mange kristne som fulgte Lammers. Med røtter i pietistvekkelsen, brødremenighetsvekkelsen og Haugebevegelsen brøt det nå fram her til lands samme strømninger som i det 17. århundrets England. Menigheten burde bestå av bare personlige kristne. Bibelen alene var den høyeste autoritet. Disse menighetene ville praktisere en menighetsordning som den de fant beskrevet i Det nye testamentet. I løpet av noen få år var det oppstått lammerske frimenigheter og grupper 57 steder i Norge.

Fra Lammersmenigheter til misjonsmenigheter
Lammers vendte av ulike årsaker tilbake til statskirken, men lammersmenighetene besto. Det er en direkte linje fra de lammerske frimenighetene til Det Norske Misjonsforbund. Flere av dagens misjonsforbundsmenigheter har sine røtter i ulike Lammers-menigheter, mens andre Lammers-menigheter ble baptistmenigheter.

Lammers ønsket at dåpsspørsmålet ikke skulle splitte menigheten. Han mente at det måtte være samvittighetsfrihet for den som ikke kunne stole på sin spedbarnsdåp til å la seg døpe som bevisst troende.

Les mer om dåps- og trosspørsmål i Misjonsforbundet HER.

Til Misjonsforbundets historie HER.


 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her