De fire invitasjonene

Disippellskap som svar på fire invitasjoner, ut fra sentrale bibelske skriftsteder.

Menneskelivet har flere retninger og dimensjoner: Mot Gud, mot oss selv, mot (hver)andre i nære relasjoner, i samfunn, lokalmiljø og som del av skaperverket. Vi har også et iboende behov for å skape mening; for å stå i en sammenheng, bety noe og være medskapere. Dette siste kan vi kalle en invitasjon til tjeneste, oppdrag eller samarbeid med Gud i verden.

Det er skrevet og sagt enormt mye om disippellivet i ulike sammenhenger. I Misjonsforbundet er det to skriftsteder som særlig ligger i bunnen for vårt arbeid med disippelliv; Det dobbelte kjærlighetsbudet og misjonsbefalingen:

Det dobbelte kjærlighetsbudet er Jesu respons til en lovkyndig som vil vite hvilket bud som er det største i loven. Jesus sier: 'Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene (Matteus 22:37-40). Dette handler om relasjonene våre, sammenhengen, at vi ikke er skapt til å stå alene – men å være i relasjon til – ja faktisk, elske – Gud, oss selv og andre. Dette er en respons på Guds kjærlighet til oss. Guds kjærlighet, som er det dypeste i vår eksistens.

Misjonsbefalingen eller dåpsbefalingen, er den andre viktige teksten: Da trådte Jesus fram og talte til dem: ‘Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende’ (Matteus 28:18-20). Her er oppdraget. Hvordan vi forholder oss til dette som enkeltmennesker og fellesskap er ulikt. Vi er forskjellige, vi viser omgivelsene Guds kjærlighet på ulikt vis. Det sentrale i oppdraget er å formidle Jesus – livet hans, og det han selv la vekt på da han gikk blant oss.

Disse to versene summerer de fire invitasjonene: Til en gudsrelasjon, til oss selv, til hverandre og til å få være medvirkende og medskapere med Gud i verden.

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her