Vår diakonale tenkning

I hele vår misjonshistorie internasjonalt har diakonien vært en helt naturlig og selvfølgelig del av vårt utadrettede arbeid.

Vi arbeider for å gi en utstrakt hånd til mennesker som trenger vår hjelp, støtte og oppmuntring i livet på alle plan. Diakonien har aldri satt grenser ved de som har kommet til tro på evangeliet, men rettet seg mot enhver som trenger vår utstrakte hånd. Dette har gjerne gitt seg utslag i helse- og skolearbeid, praktisk byggearbeid og utvikling av lokale samfunnsstrukturer til beste for alle. Ikke minst har vårt fokus vært – og er fremdeles – å nå dem som er langt nede på den lokale rangstigen og som kjenner seg marginalisert og forbigått.

I vårt eget land er vår tanke at menigheten i samfunnet bærer preg av diakoni. Den misjonale menigheten er opptatt av hele mennesket, og vi er sendt av Jesus for å være formidler av Guds velsignelse til både ånd, sjel og kropp.

Han som gjorde godt. Eksemplet i alt hva vi er og gjør, er Jesus selv. Han var en som gikk rundt og gjorde godt - samtidig som han var tydelig på hva som var viktig å sette fokus på hos enkeltmennesker og i samfunnet som helhet. Det forarget noen og gledet andre. Men han vek ikke fra sin visjon om å bringe Guds rike nær. Han tilbød alle som som tok imot ham å bli et Guds barn.

Denne kombinasjonen av evangeliet i ord og handling ønsker vi å fortsette med. Dette gjelder på lokalplanet, i og rundt enhver lokalmenighet. Dette gjelder på nasjonalt plan, der vi går sammen for å støtte og utvikle virkegrener som gjør at vi kan utbre evangeliet og plante nye menigheter i Norge. Dette gjelder internasjonalt, der vi ønsker å plante menigheter, hjelpe mennesker og lokalsamfunn i sine utfordringer og å utvikle selvstendige kirker som kan ta fullt ansvar i sitt område eller land – slik at vi kan gå videre og gjøre det samme på nye steder.

Vi tror på lokalmenigheten som utgangspunkt for misjonal holdning og misjonalt engasjement i nærmiljøet og helt til jordens ender. Dette er Jesu egen befaling til oss, og denne tar vi på alvor i alt hva vi er og gjør.

Foto øverst: Skolebarn i Kongo, av Øyvind Haraldseid 2014.
Foto nederst: Hjelper lokalbefolkningen i Colombia med rettigheter overfor myndighetene.

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her