Sentral-Asia

Vi ønsker å bekrefte menneskers verdighet og arbeide for menneskers rettigheter, fordi de er skapt i Guds bilde. Vi ønsker å være et håpets tegn for mennesker i deres hverdag. Dette mener vi at vi bidrar til, slik vi arbeider i Sentral-Asia. 

Landet vi arbeider i har cirka 25 millioner innbyggere og er fattig og utarmet etter mange kriger. Majoriteten av befolkningen er muslimer. Vi støtter utelukkende diakonale prosjekter i landet gjennom en anerkjent organisasjon som har over 40 års historie i landet og nyter stor tillit blant befolkningen. Mye av arbeidet går på å lindre nød. Vi arbeider i forhold til folks fysiske og psykiske helse.

Vi har siden siste halvdel av 1990-tallet hatt flere norske, kristne fagarbeidere i landet, men har ikke noen i tjeneste der pr dags dato. Vi ønsker å støtte arbeidet gjennom nasjonale og internasjonale medarbeidere for folks fysiske og psykiske helse.

Se våre prosjekter i Sentral-Asia

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her