Polen

Misjonsforbundet i Polen er et forholdsvis lite fellesskap av menigheter spredt utover landet. I samarbeid med Misjonsforbundet i Polen støtter vi det arbeidet som allerede drives og det engasjement som allerede finnes der.

Polen er et sterkt katolsk preget land. Landets nære historie er påvirket av de to siste verdenskrigene og tiden med kommunistisk ledelse av landet fram til begynnelsen av 1990-tallet. Landet er likevel det mest vestlig orienterte av de tidligere landene i «øst-blokken».

Over lengre tid har kontakten mellom Misjonsforbundet i Norge og Polen utviklet seg gjennom at vi fra norsk side har støttet representanter fra Polen økonomisk slik at de kunne delta på arrangementer utenlands - spesielt i IFFEC-sammenheng (IFFEC er den internasjonale føderasjonen av misjonsforbund i verden).

Vi ønsker å forsterke båndene til vår samarbeidskirke i Polen ved besøk, støtte og oppfølging av forskjellige prosjekter i forhold til evangelisering, ledertrening og menighetsutvikling.

Se våre prosjekter i Polen

 

Fakta Polen

Flateinnhold: 312 679 km²
Innbyggertall: 38,5 millioner
Hovedstad: Warszawa
Språk: Polsk

Om landet: Landet er et av de tidligere østblokk-landene, men var et av de første som gikk over til demokratisk styresett. Landet var moderat i sin ledelse også under kommunismens system og har raskt blitt vestlig orientert. Landet er medlem av EU.

Arbeidet: Det Polske Misjonsforbund har cirka 2000 medlemmer fordelt utover landet. Vi samarbeider om evangelisering og leirarbeid i østre del av Polen med utgangspunkt i byen Lublin og misjonsmenigheten der.

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner