Hvorfor misjon?

Misjonsiveren som har preget Misjonskirken Norge fra starten av har sitt fundament i Guds evige kjærlighet til alle mennesker. Fordi Gud elsket oss først, vil vi elske Gud og mennesker. Å dele evangeliet og livet Jesus Kristus har gitt oss blir en naturlig frukt av denne kjærligheten.

Misjon som del av kirkens natur
Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare en av våre aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er. Misjonskirken Norge har en misjonal forståelse av kirken: Det at vi er utsendt av Jesus er grunnlaget for vårt fellesskap, for menighetene og for all vår virksomhet.

Misjon betyr oppdrag, og kirkens oppdrag er å spre evangeliet til alle mennesker på hele jorden. Det var Jesus som ga disiplene sine dette oppdraget: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteusevangeliet 28,18-20.)

Grensesprengende - hjemme og ute
Misjon skjer gjennom troende mennesker, som vitner om Jesus med sine liv, med ord og gjerninger, der de er. Målgruppen er altomfattende og misjonen i sin natur grensesprengende, fordi Guds kjærlighet og invitasjonen til fellesskap med Jesus går ut til alle mennesker. Misjon er den samme bevegelse både lokalt og internasjonalt. Som lokale menigheter ønsker Misjonskirken Norge å være til stede som medmennesker og vitner i nærmiljøet. Samtidig ønsker vi i fellesskap å være med på å virkeliggjøre det verdensvide misjon­soppdraget inntil Jesus kommer igjen, derfor har vi et internasjonalt engasjement.

Omsorg for hele mennesket
Misjon er langt mer enn å forkynne evangeliet med ord. I samsvar med evange­liet og budet om kristen nestekjærlighet vil vi være med på å virkeliggjøre Guds vilje også gjennom diakoni, bistand og nødhjelp. Noen steder vil dette være vår eneste mulighet til å dele kjærligheten vi har fått.

Vær med!
Jesus ga oppdraget til alle som vil høre. Vi kan alle være med:
> Be: Vi ønsker å takke deg for det viktige arbeidet du gjør i bønn for våre utsendinger, for de lokale medarbeiderne, prosjektene de arbeider med og for landene generelt.
> Gi: Ønsker du å støtte økonomisk, kan pengene sendes til Misjonskirken Norges gavekonto 3000 15 10300. Se informasjon om prosjektene i vår Prosjektkatalog - kllkk her.
> : Misjonskirken Norge trenger arbeidere til misjons- og bistandsarbeidet! Det er ofte i den lokale menigheten den enkelte får prøvd sine gaver, utvikler seg og forberedes for større ansvar. I samarbeid med lokalmenighetene ønsker Misjonskirken Norges internasjonale avdeling å rekruttere og trene medarbeidere til misjons- og bistandstjeneste. Arbeidet er mangfoldig og spenner fra menighetsplanting og disippeltrening, til helse- og utdanningsarbeid og prosjektledelse.

Er du interessert i det som handler om misjon og bistand? Har du en fagutdannelse innen helse, utdanning, ledelse og administrasjon eller kristendom/teologi?
Ta gjerne kontakt med leder for Internasjonal avdeling, Jon Arne Hoppestad på e-post: JHoppestad@misjonsforbundet.no

Ingressfoto: menighetsbesøk i Kina, høsten 2016. Foto: TF

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her