Søster Annie Skaus minnefond

Fondet har til oppgave å videreføre søster Annies arbeid blant kinesere. Stiftelsen skal fortrinnsvis yte økonomisk støtte til helsearbeid og sosiale aktiviteter, utdanning og evangelisering i Hong Kong, Kina og fjerne Østen.

Fondet har gjennom flere år støttet sosial og kirkelig virksomhet i Hong Kong og fastlands-Kina. Fondet har to styremøter per år der søknader og rapporter behandles.
Viggo Koch er fungerende sekretær og tilrettelegger for søknader og oppfølging.

Stiftelsen er registrert i Stiftelsesregisteret 19.02.2007.

Forretningsadresse: Christian Krohgsgate 34, 0186 Oslo

Tlf.: 23325750.  

Minnefondets daglig leder: Eilif Tveit, epost etveit@misjonsforbundet.no

Minnefondets sekretær: Viggo Koch, epost vkoch@misjonsforbundet.no

Styrets leder: Rita Nottveit 

Styremedlemmer: Dag Andersen, Anne Brit Vegge Arlt og Helge Galdal.

 

Les mer om Annie Skau - KLIKK HER.                                  

                                  

 

 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner