Menighetsplanting Hellemyr

Bydelen Hellemyr, 5 km vest for Kristiansand, er en bydel i vekst og har den yngste befolkningen av alle bydeler i Kristansand. En stor andel av disse har minoritetsbakgrunn. Her har en gruppe unge familier med tilhørighet i Salem Kristiansand valgt å satse på menighetsplanting.

Hele 35 % av befolkningen på 3 800 er under 20 år, mot et snitt på 27 % i Kristiansand kommune totalt. Hellemyr karakteriseres av kommunen selv som en typisk oppvekstbydel.

- Det hele startet med en cellegruppe hvor majoriteten bodde på Hellemyr og hadde tilhørighet i Salem på Lund. Vi trivdes godt og følte oss hjemme i menigheten. Likevel vokste det frem en tanke om et lokalt prosjekt på Hellemyr. Dette var aldri uttalt mellom oss i cellegruppa, likevel jobbet det i oss og i vårt bønneliv, forteller oppstartsteamet, som ledes av Signe Flaten.

Fokus på cellegrupper
Etter hvert oppdaget de at det var flere som gikk og tenkte lignende tanker og de valgte høsten 2013 å kalle sammen til et møte i et av hjemmene for å høre om dette var noe folk hadde tro på og deretter enda et nytt møte. Jens Kåre Lindahl, som er menighetsplanterkonsulent i Misjonsforbundet, deltok på disse samlingene.  

En oppstartgruppe bestående av syv personer ble satt og nå er plantespiren blitt godkjent som et nytt nasjonalt prosjekt i Misjonsforbundet. De har hatt litt ulike samlinger frem til nå, med fokus på cellegruppearbeid.

- Vi har hatt noen lavterskeltilbud for å få med seg nye, og vi har også hatt en del møter som kan minne om familiemøter. Vi har hatt mellom rundt 50-60 på disse treffene. Vi vil ha ett slikt møte i måneden, med eget barnearbeid/søndagsskole i tilknytning til disse. Vi har også startet et Betweens-arbeid som har vokst. Dette har vært gjennomført i hjemmene, men vi må trolig leie lokaler fra høsten grunnet jevn vekst, forteller teamet.

Hellemyr misjonskirkes visjon er "Vi deler liv og tro", og har ulike underpunkter som spesifiserer hvem de ønsker å være og deres fokus:

- Vi ønsker å ære Gud og ha Jesus som forbilde og Herre
- Vi ønsker å lede mennesker til et nytt liv ved tro på Jesus og etterfølgelse av Ham.
- Vi ønsker å være grunnfestet i Guds ord og ha fokus på bønn.  
- Vi ønsker å ha inkluderende smågrupper som deler liv og tro.
- Vi ønsker å inspirere til levende tro i hjemmet og hverdagen.
- Vi ønsker å dele Guds godhet i lokalmiljøet.
- Vi ønsker å bidra til et godt samarbeid med andre kristne i lokalmiljøet.
- Vi ønsker å engasjere oss i Misjonsforbundets nyplantninger og misjonsarbeid.

Menighetens hjemmeside (kun Facebook

Støtt prosjektet økonomisk (via Prosjektkatalogen)

Hjerte for Colombia - innsamling 2016
Lederkonferansen og Drive 2017
Kontakt oss tlf epost
Vekst 2020 - Løft blikket
Prosjektkatalogen 2016 banner
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her