Grunnlaget, visjon og verdier

Hovedsiden for å lese mer om Misjonskirken Norges visjon, verdier, strategier og grunnlaget for vårt oppdrag.


Vårt oppdrag -  Visjonen
Misjonskirken Norges visjon er: Guds barns enhet og menneskers frelse.
Visjonen er det som inspirerer oss i oppdraget. Som alle kristne har også Misjonsforbundet fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Vårt oppdrag har sitt fundament i de bibelske utfordringer i det dobbelte kjærlighetsbudet (Matteus 22,37-40) og misjonsbefalingen (Matteus 28,18-20). Misjonskirken Norge vil være med å virkeliggjøre oppdraget og ansvaret Jesus ga oss gjennom menighetsbyggende arbeid og diakoni – omsorg for hele mennesket. Misjonskirken Norge skal være en aktør og pådriver som med raushet og engasjement fremmer og synliggjør kristen enhet lokalt, nasjonalt og globalt.
Les mer om visjonen HER.

Verdiene
Våre verdier er knyttet til ordene: Rotfestet - Raus - Relevant.
Våre verdier skal uttrykke hva som skal kjennetegne vår kultur. Våre verdier forteller oss både hvordan vi skal møte hverandre og hvordan vi skal møte de oppgaver som møter oss – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Les mer om verdiene og last ned verdidokumentet - klikk HER.

Strategiske planer
Strategiplanene er de konkrete mål og tiltak vi samler oss om for å gå i oppdraget mot den visjonen vi har. Planene legger grunn for våre prioriteringer og satsinger.
Strategiplanen for perioden 2015-2018: klikk HER (vedtatt på Generalforsamlingen 2014).
Strategiplanen for perioden 2008-2014: klikk HER

Grunnlagsdokumentet
Misjonskirken Norges grunnlagsdokument tar opp så sentrale og grunnleggende sider ved vår selvforståelse og virksomhet at de som skal arbeide innen Misjonskirken Norge bør kunne slutte seg til dette. Dokument heter "Rotfestet og raus" og ble utgitt i 2007.
Grunnlagsdokumentet beskriver fundamentet for vår virksomhet, og det er et resultat av flere års strategisk arbeid. Det endelige dokumentet ble ført i pennen av tidligere generalsekretær Sveinung Lorentsen. Grunnlagsdokumentet begynner med et historisk og aktuelt blikk på vårt samfunn og utfordringene vi står overfor. Videre klargjøres hva Misjonskirken Norge står for, uttrykt i motto og visjon, identitet og intensjon, verdier, trosgrunnlag og oppdrag. Til sist har dokumentet to vedlegg som Misjonskirken Norge har sluttet seg til: Den Evangeliske Allianses basis og Lausannepakten.
Les grunnlagsdokumentet - last ned HER (pdf-fil)

Andre relevante sider:
 - Historisk utvikling - KLIKK HER.
 - Misjonskirken Norges lover og vedtekter - KLIKK HER.
 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her