Støtt opp om julekampanjen

Giverbrev og informasjon om Misjonsforbundets julekampanje har gått ut til givere, menigheter og støttespillere. Samtidig er man godt i gang med arbeidet blant flyktningene som får hjelp gjennom innsamlingen. Har du tenkt å gi en julegave til Colombia?

I midten av desember var det kommet inn i underkant av 30 000 kroner til julekampanjen. Med mål om 200 000 kroner til kampanjens formål, håper Internasjonal avdeling at flere vil være med å bidra. Resultatet blir trolig mye bedre med tanke på at det er nå gavene overføres og at disse ikke er blitt registrert i regnskapet så langt. Dessuten arrangerer flere menigheter egne kollekter til denne innsamlingen på julaften eller i et av julemøtene.

To personer har dessuten laget egne nettkampanjer for julekampanjens viktige formål. Gordon Valen og Trond Filberg synes dette er er fin måte å sette gode verdier i fokus denne julen.

Misjonsforbundet har utarbeidet både bilder for framvisning og appell for kollekttalen til internflyktningene i Colombia. Giverbrevet som ble sendt ut i desember, utfordrer til å støtte arbeidet som søsterkirka står for blant de fattigste i Colombia.

Dette går pengene til

Situasjonen i Colombia regnes som den mest alvorlige humanitære krisen i Amerikas historie. Ingen andre steder i verden har flere internflyktninger. Over fem millioner colombianere som er drevet på flukt i sitt eget land på grunn av opprør, militære grupper og ekstrem kriminalitet.

Store kulturelle og tradisjonelle forskjeller i landet, gjør at mange kjenner seg veldig fremmed på de nye stedene de har kommet til. De havner i arbeidsløshet og fattigdom. Å flytte fra landsbygda der de har drevet landbruk, til å bo tett i tett i en plankelandsby, er en stor omveltning. Boligene er laget av rester fra byggeplasser. Vann- og kloakkforholdene svært dårlige.

I byen Medellín er det en stor brakkebydel der mange av flyktningene bor. Misjonsforbundets søsterkirke er med på å bygge opp en kirke og et senter med diakonale prosjekter. Blant dem er prosjektet «Hjelp til internflyktninger» som ble startet i år.

Les mer om innsatsen som vi bidrar til i Misjonsbladet nr 4-13 eller  klikk her.

Gi en julegave til Colombia - klikk her for å se hvordan du kan støtte arbeidet i Colombia.

 

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her