Frank Mangs og Mangsvekkelsen

Misjonsforbundet ble dannet som resultat av vekkelse, og har også i sin historie bygget på større og mindre vekkelser når nye menigheter er blitt dannet, eller gamle har vokst. Den største vekkelsen etter at Misjonsforbundet ble stiftet var Mangsvekkelsen på 1930-tallet.

Vekkelse og sterk vekst
Pastor Frank Mangs, en svensk-finsk evangelist, kom til Oslo Misjonsmenighet for å ha en møteserie i 1932. Vekkelsen bryter løs, og tusener av mennesker blir berørt og kommer til tro. Vekkelsen varer til 1938, med ringvirkninger i mange andre menigheter og kirkesamfunn over hele landet.

Medlemstallet i Oslo Misjonsmenighet (Betlehem) stiger fra 300 til 1200 i disse årene. Medlemsmassen vokste sterkt i hele Misjonsforbundet på 1930- og 1940-tallet. Medlemstallet økte fra 2432 medlemmer i 1930 til 4690 medlemmer i 1934, og til 8491 medlemmer i 1945.

Karismatikk
Mangsvekkelsen var preget av karismatiske ytringer. Selv om dette ikke var noe nytt innen Misjonsforbundet, har Misjonsforbundet etter Mangsvekkelsen vært åpen for ulike innslag av nådegaver. Samtidig har Misjonsforbundet hatt et betydelig innslag av Plymouth-brødrenes lære, en bevegelse som var skeptisk til karismatikk. De senere år har Plymouth-bevegelsens innflytelse i Misjonsforbundet blitt svekket. Det gjelder også Plymouth-bevegelsens endetidssyn, som lenge var rådende i Misjonsforbundet.

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her