Fordypning for pastorer

Misjonsforbundet inviterer til fordypningsprogram for pastorer og personer med pastoralfunksjon i Misjonsforbundet.

OBS! Programmet er fulltegnet i denne omgang!

Programmet er modulbasert med cirka to samlinger pr semester (ikke helg), samt tid til egenarbeid mellom modulene: noe egenstudier og daglige rutiner for stillhet/ bønn/ refleksjon. Deltagerne bes også om å knytte en gruppe til seg (som for eksempel ledergruppa i menigheten).

Tidsperiode: Fordypningsprogrammet vil gå over halvannet år, med oppstart 5.september 2016, pluss en "etter-samling" i august 2018. Hver modul består av 2-3 dager (maks to overnattinger). Dersom vi et halvår skulle ha én lengre modul (med tre overnattinger), justerer vi dette for den andre modulen, slik at vi ikke overskrider fire overnattinger pr halvår.

Pris: Hver av samlingene vil koste fra 1500 - 3000 kr avhengig av lokasjon og kursholder, i tillegg til reise. Dette forutsetter vi at menigheten/ arbeidsgiver dekker.

Sted: Vi holder modulene våre på steder som tilbyr kost, losji og egnete felleslokaler, primært på Sør-Østlandet. Aktuelle steder er eksempelvis: Lia gård, Prestegården (Mandal), Grosaas gård, Solåsen (Son) og andre steder som tilbyr gode rammer for vårt arbeid.

Kursholdere: Fordypningsprogrammet ledes av stab i nasjonal avdeling, primært fagkonsulenten for disippelliv, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen. Vi trekker også inn andre dyktige fagpersoner til ulike deler av prosessen.

Hvordan får jeg delta? Du kan søke om å delta på dette programmet ved å skrive noen linjer om egen motivasjon for deltakelse, hvilke anledning du har til personlig oppfølging fra sjelesørger/ mentor o.a, samt en liten refleksjon om hvordan du kan rydde tid til fordypning det nærmeste halvannet året. Vi vil primært operere etter «førstemann-til-mølla-prinsippet».

Mer informasjon om programmet finner du her:

Invitasjon til fordypning 

Informasjon om fordypningsprogrammet

Kontaktperson for spørsmål: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen
Tlf 908 23 902 E-post ama@misjonsforbundet.no

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her