Menighetsplanting Follow/Greverud

Follow er Misjonsforbundets planteprosjekt på Greverud i Follo, sør-ost for Oslo, og er godt i gang med ulike samlinger og aktiviteter.

- Follow er en menighet for mennesker i Follo. Vi er vanlige mennesker som har tatt et litt uvanlig valg, sammenlignet med de flest av våre naboer og kolleger, forteller Espen Øvergaard (bildet under), som sammen med sin kone Regina leder planteprosjektet.

Bakgrunn og visjon
Menighetsplantingen ble godkjent som nasjonalt prosjekt i september 2012. I november året etter hadde startteamet sin første prøve-gudstjeneste. Plantingen kommer ut fra Misjonskirken Oslo Syd, og holder til i et eget lokale de fikk av stedets idrettslag, Østlikollen, og som de har pusset opp. Lokalet leies også ut og tjener nærmiljøet som et slags grendehus.

Gjøre Jesus kjent
I følge Øvergaard er det bare rundt 2% av menneskene i Follo som går i kirken minst én gang i måneden. Menighetsplanten fokuserer på å 
ta med Jesus inn i de naturlige relasjonene, på jobben, på treninga, på skolen osv. Menighetens visjon er "Making Jesus Famous in Follo".

- Vårt håp er at Jesus, gjennom hver enkelt og i vårt fellesskap, blir synlig for menneskene rundt oss. Vi tror at når mennesker oppdager hvem Jesus er så vil de også ønske å følge ham. 

Aktiviteter
Menigheten samles i Puls-grupper i hjemmene og til felles gudstjeneste første søndagen i måneden. I tillegg arranger de ulike arrangementer der de inviterer inn mennesker som vanligvis ikke finner veien til kirker eller kristne fellesskap. Dette er noen av arrangementene de har gjennomført i 2015:

  • Follo talenter, som i mai samlet over 100 barn til en stor talentkonkurranse for barn i Follow.

  • Follow summer camp - samlet i august  35 barn og 15 ungdommer til en dagleir, med god hjelp fra deres støttemenighet i New York, Salem Church.

  • Non-stop søndagsskoleshow: Dette er en Alle Sammen inspirert samling der de satser på et attraktivt og tydelig tilbud for barn i Follo. De har hatt spennende gjester, som DISEL fra JGP og William Navid fra Norske talenter.

I oktober 2015 ansatte Follow de en barnearbeider, Marianne, i menigheten. De regner dette som en viktig milepæl og de merker allerede at hun tilfører arbeidet mye energi og nye ideer.

Menighetens hjemmeside (kun Facebook)

Støtt prosjektet økonomisk (via Prosjektkatalogen)

............................................................................................................................................

Les også: Krevende å starte noe nytt
                Menighetsplanting i Misjonsforbundet
                10-års satsingen Vekst2020

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her