Disippelliv

«Følg meg» var Jesu invitasjon til sine disipler for nesten 2000 år siden. Siden den gang har han invitert oss til å legge ut på vandring, sammen med seg, til Gud, til hverandre og til oss selv.

Er «disippel» og «disippelliv» litt fremmede ord? Når vi snakker om disippellivet, tenker vi på begrepet «læresvein», som betyr elev eller lærling. Det er en som går i «livs-lære» hos Jesus. Læreprosjektet omfatter alle dimensjoner ved livet vårt. Litt forenklet kan vi kanskje si at vi øver på å ta imot fire invitasjoner.

Invitasjonen til et liv med Jesus kommer midt inn i dagliglivene våre – for det er her disippellivet hører hjemme: midt i våre vanlige hverdagsliv, midt i våre kamper, midt i våre fester, midt i sorger og gleder, nederlag og suksesshistorier. «Følg meg» er en invitasjon til oss – alltid. For noen lyder dette som et krav. Kanskje er det snarere en mulighet?

Her kommer etterhvert link til Misjonskirken Norges disippellivsmodell.

Hvordan jobber vi med disippelliv?

Vi mobiliserer nasjonalt: ved å fokusere på fordypning og disippelliv på nasjonale eventer, den første skjer på Lia Gård i mai 2017.
Vi utvikler lokalt: ved å invitere våre pastorer (og arbeidere i pastorale funksjoner) til et fordypningsprogram over halvannet år.
Vi utruster personlig: ved å jobbe mot å få på plass et veiledningsprogram for våre pastorer.

Hva vil vi?

«Vi er opptatt av disippelliv og vil styrke det enkelte mennesket til en fortrolig og moden relasjon med Jesus Kristus – en levende tro» står det i Misjonskirken Norges strategiplan for 2015-2018 om disippelliv. Videre står det: «Vi drømmer om å se at hjem og menigheter utvikler seg til å bli enda bedre arenaer for å: 1) utvikle en levende tro 2) leve disippellivet: være disippel og gjøre disipler». Utgangspunktet for å kunne gjøre andre mennesker til Jesu disipler, er nemlig å selv være disippel.

Ett av fem satsingsområder

Disippelliv er et av Misjonskirken Norges fem satsingsområder, som alle henger tett sammen. Man vil altså finne disippellivet også som en del av de andre fire områdene:

Disippelliv og menighetsplanting: Vi ønsker å plante nye misjonale menigheter, som lever nær Gud og mennesker, og er relevante i møte med menneskers søken etter liv og mening. Disippelliv og disippelgjøring er en naturlig del av disse menighetenes «genetikk».

Disippelliv og menighetsutvikling: Sunne, levende menigheter som er dynamiske og i vekst, består av disipler som gjør disipler. Det er umulig å bygge levende menighet uten et godt fundament: den enkeltes personlige gudsliv som får konsekvenser i form av ulike funksjoner og tjenester – hvor den enkelte er med på å virkeliggjøre sitt eget og fellesskapets kall.

Disippelliv og lederutvikling: I en kristen kontekst er disippelskap og disippellivet en viktig «kvalitet» og retningsgiver for lederskapets form.

Disippelliv og diakoni: Diakoni er på mange måter, forenklet sagt, disippellivets praksis.

................................................................................................................................................................
Anne Margrethe Mandt-Anfindsen er ansatt i Misjonskirken Norge som Fagkonsulent i disippelliv (50%).

 

 

 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner