Diakoni i Misjonsforbundet

Vi drømmer om å utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunn med nestekjærlighet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og inneholder mer enn humanitære handlinger. Vi tror at diakoni for medmennesker innebærer at Gud er tilstede og kan gjøre mer enn det et menneske kan utføre. Grunnlaget er nestekjærlighet og viser evangeliet i handling. Misjonskirken Norge ønsker at diakonien står sentralt i vårt nasjonale og internasjonale arbeid.

Både i nasjonal og internasjonal diakoni vil vi særlig legge vekt på den langsiktige virkningen av diakonien og vil være opptatt av at følgende kriterier oppfylles:
1) Menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til død vektlegges
2) Menneskers verdighet bekreftes og forsvares
3) Menneskers rettigheter fokuseres og fremmes
4) Det settes i gang prosesser for å myndiggjøre mennesker
5) Det bygges bevissthet om likeverd mellom kjønnene
6) Det legges byggesteiner for framtidige sosiale endringer

 

Mål for nasjonal diakoni:
- Tydelig se at vårt arbeid i større grad utøver og viser Guds omsorg for hele menneske (ånd, sjel og kropp)
- Styrke menighetenes bevissthet om diakonale utfordringer i vårt internasjonale engasjement

LES HER mer om diakonien nasjonalt.

Mål for internasjonal diakoni:
- Sørge for at minst én ansatt i staben har erfaring og er oppdatert på internasjonal diakoni
- Ha diakoni jevnlig i fokus på det vi informerer om som en viktig og selvstendig del av 
Misjonskirken Norges oppdrag
- Fattigdomsbekjempelse og rettighetsarbeid løftes fram som en viktig del av diakonien

LES HER mer om diakonien internasjonalt.

I Strategiplanen 2015-18 beskrives de konkrete tiltakene for å nå målene.
Les mer om Misjonskirken Norges strategi og satsingsområdene på

http://misjonsforbundet.no/strategi

 

Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her