Romania

Skolehjelp i Calarasi

Innsamlingsmål år 2017 200 000 kr
Innsamlingsmål år 2018 ikke bestemt
Innsamlingsmål år 2019 ikke bestemt


GI EN GAVE TIL DETTE PROSJEKTET:
Bli fadder!

Bruk gavekontoen 3000 30 91461 og merk gaven med "skolehjelp i Calarasi, Romania".

PROSJEKTINFORMASJON:
De økonomiske og sosiale utfordringene i Romania går særlig utover barna, som ofte ikke får mulighet til å gå på skole. Gjennom dette programmet hjelper vi barn og unge å fullføre utdanningen sin.

Rom-minoriteten blir kraftig diskriminert og har høy risiko for sosial eksklusjon. Kun 33 % av rom-barn går på videregående skole i Romania. Dette prosjektet er lokalisert i fylket Calarasi, sør i Romania. Fylket har en økende rom-befolkning og samtidig den høyeste prosentandelen elever som ikke fullfører videregående skole.

Økonomien er det største hinderet for å fullføre studiene. I teorien skal den rumenske staten bistå studenter økonomisk. Dessverre skjer ikke dette i tilstrekkelig grad i praksis, og elevene får en sum i året som langt ifra dekker skoleutgiftene. Resultatet er at flere slutter på skolen. Mange av elevene er svært dyktige, og motiverte for å studere, men tvunget til å gi opp. De føler at de er en for stor økonomisk belastning for familien. En av de største utgiftene er transportkostnader. Et månedskort for ungdom koster ca. 50 euro (460 kroner). Gjennom dette prosjektet får 23 videregåendeelver transportstøtte og skolemateriell, slik at de kan fullføre skolen. De får også hjelp til å søke jobb eller videreutdanning. 

I tillegg drives en SFO der rundt 60 barn er innom hver dag fra mandag til fredag. Mange av barna kommer fra fattige familier og har lese- og skriveutfordringer på skolen. Men på SFO er læring lystbetont, og tre lærere underviser ved bruk av lek og aktivitet. Barna får også et varmt måltid, som for flere av dem er det eneste måltidet de får den dagen. 

Gjennom dette prosjektet kan du bidra til å hjelpe familier ut av fattigdom, ved å legge til rette for skolegang. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer om arbeidet i Romania (artikler, presentasjoner, film):
http://misjonskirkennorge.no/romania
 
Oversikt over alle prosjektene i Misjonskirken Norge HER 

 

Tilbake - alle fadderprogrammene

 

 

 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her