Be i 31 dager

Vekst 2020 handler om fordypning og fordobling. Veksten kommer fra Gud - uten bønn mangler vi kontakten med Han som skaper og gir liv. Daglige tema for å be og takke er derfor til hjelp i ditt andaktsliv og i menighetene.

Her er 31 dager med aktuelle emner du kan benytte.
Bønneemnene trykkes også på nest siste side i Misjonsbladet fra og med nummer 1 i 2016. 
Hver periodeliste kan dessuten lastes ned som pdf-fil, se nederst på siden.
 

Periode 3 - oktober, november og desember 2016 - og januar 2017:

Dato:

Bønne- og takkeemne:

1 Be om at Guds enhet bevares og styrkes i ledelse og fellesskap, både lokalt og sentralt.
2 Be om Guds ledelse og inspirasjon i våre menighetsplantinger. 
3 Be om gode prosesser med Åndens nærvær i menigheter som jobber med menighetsutvikling. 
4 Be for forberedelser og gjennomføring av vår nasjonale Lederkonferansen i januar.
5 Be for alle barna som hører om Jesus i våre menigheter. 
6 Takk for fredsarbeidet i Colombia og be om positive prosesser for befolkningen. 
7 Be for samlinger og arrangementer som våre menigheter inviterer til i lokalsamfunnet. 
8 Takk for Jesu forsoning på korset som forener oss i troen. 
9 Be om styrket økonomi for satsingen på menighetsplantinger.
10 Takk for menighetsrådgivernes villighet til å hjelpe og inspirere våre menigheter. 
11 Be for våre nye leder i det internasjonale arbeidet, Jon-Arne Hoppestad.
12 Be om fornyelse og Guds nærvær for medarbeidere og frivillige i Levende tro-arbeidet
13 Be om at stadig flere løfter blikket for å engasjere seg i behov andre steder i Norge. 
14 Be for Viggo Klausen og Velkommen hjem-prosjektet som arrangeres i Norge. 
15 Be om enhet for våre styrer og råd, i beslutninger og veivalg. 
16 Be om at enda flere våger å ta steget for å etablere en ny menighet på nye steder. 
17 Be om sunn vekst for menighetene i våre søsterkirker *.
18 Be for daglig leder i UNG og generalsekretæren - om visdom, styrke og helse. 
19 Takk og be for veksten i Touchpoint, med stadig flere unge voksne som møter Jesus.
20 Be for våre internasjonale prosjekter som hjelper barn og ungdom i samarbeidslandene *. 
21 Takk for speidernes Kombi-kurs og be for alle speiderledere i MSK
22 Be om enhet i hele Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.
23 Be for leder i Nasjonal avdeling, Torben Joswig, og alle som står i spissen for menighetsplantingene
24 Takk for alle misjonsmenighetenes iver og utholdenhet i Guds rike. 
25 Be om styrket enhet og samarbeid for pastorer og det nye lederskapet i Kongos Evangeliske Kirke.
26 Be for forkynnere og alle som underviser i Guds ord, så evangeliet fornyer våre hjerter.
27 Be om at vi som menigheter og enkeltpersoner har varme hjerte for alle som trenger hjelp.
28 Be om inspirasjon, relevans og økonomi for kommende arrangementer.
29 Be for våre trossøsken i Norge, om fornyelse i Ånden og kraft til å evangelisere. 
30 Takk for veksten i vårt fellesskap, og be om visdom og ressurser til å håndtere den.
31 Takk og lovpris Herren for alle Hans gode gaver og velsignelser som har skjedd den siste måneden.

*Samarbeidslandene: Colombia, Kongo, Romania, Polen, Kina og Sentral-Asia.

 

LAST NED OG SKRIV UT (2 stk. A4 sider per liste):

   Bønneliste periode 3: oktober 2016 - januar 2017 (pdf)

   Bønneliste periode 2: juni-september 2016 (pdf)

   Bønneliste periode 1: februar-mai 2016 (pdf)

 

Hvordan er bønneemnene satt opp?

Dagene er inndelt etter en temasyklus på 7, som gjentas fire ganger i løpet av en måned. De 7 temaene følger Misjonsforbundets fem strategiske satsingsområder (2-5), samt to overordnede emner:
    1. Enhet
    2. Menighetsplanting
    3. Menighetsutvikling
    4. Lederutvikling
    5. Disippelliv 
    6. Diakoni
    7. Arrangement

Hvert av temaene kan være nasjonale, internasjonale og UNG - enten gjelde kun dette eller med kombinasjoner.

Datoene 29, 30 og 31 er egne tilleggsemner ut fra månedens lengde. De kan også benyttes i kombinasjon med de andre 28 emnene.

 

 

Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
Kontakt oss tlf epost
Vekst 2020 - Løft blikket
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her