Ansatte i Misjonskirken Norge

Staben - per 23.1.2017:

Generalsekretærens ledergruppe består av leder for Nasjonal avdeling, leder for Internasjonal avdeling og administrasjonsleder..
 

Staben i Misjonskirken UNG - KLIKK HER.
 

 Øyvind Haraldseid  
 generalsekretær 
 Telefon: 909 49 782
 E-post: oha@misjonsforbundet.no
 BLOGG - klikk HER  -  Egen presentasjon her.

NA

Nasjonal avdeling: 

 Torben M. Joswig
 
leder Nasjonal avdeling 
 Telefon: 916 09 064 
 E-post: TJoswig@misjonsforbundet.no
 BLOGG - klikk her

 Geir Johannessen
 menighetsrådgiver
 Telefon: 995 97 742
 E-post: gjohannessen@misjonsforbundet.no

 Karstein Morfjord
 
menighetsrådgiver
 Telefon: 900 34 096
 E-post: krmorfjord@misjonsforbundet.no
 Skype: pastormorfjord

 Kjell Birkeland
 menighetsrådgiver
 Telefon: 906 40 784
 E-post: kbi@misjonsforbundet.no

 Jens Kåre Lindal
 prosjektleder menighetsplanting (10 %) 
 Telefon: 971 90 128
 E-post: jens.kare@misjonsmenighet.no

 Anne Margrethe Mandt-Anfindsen
 fagkonsulent i disippelliv (50%)
 Telefon: 908 23 902
 E-post: ama@misjonsforbundet.no

 Naomi Curwen
 administrasjonsmedarbeider i NA (50 %)
 Telefon: 488 97 898
 E-post: ncu@misjonsforbundet.no

INA

Internasjonal avdeling: 

 Jon-Arne Hoppestad
 leder Internasjonal avdeling 
 Telefon: 951 57 977
 E-post: jhoppestad@misjonsforbundet.no

 Øyvind Slåtta
 misjonskonsulent (50 %)
 Telefon: 915 87 629
 E-post: osl@misjonsforbundet.no

 Viggo Koch
 spesialrådgiver for bistand og misjon (35 %)
 Telefon: 23 32 57 50
 E-post: vko@misjonsforbundet.no

 Jens-Kåre Lindal
 INA-konsulent Romania (15 %)

 

 Eilif Tveit
 misjonskonsulent (40%)

Misjonærer:

  Se info om utsendingene HER 

 


Administrasjonsavdelingen:


(inkludert Kommunikasjonstjenesten og Økonomitjenesten)

 Yngve Brosstad
 administrasjonsleder  
 Telefon: 404 35 423
 E-post: ybrosstad@misjonsforbundet.no

 Grete Skjennum Østerhus
 sekretær / resepsjonist (50 %) 
 Telefon: 456 32 025
 E-post: gosterhus@misjonsforbundet.no

  Ingunn Rui
  arkivleder (30%) - Misjonsforbundets
  Historisk arkivsenter  

  Telefon: 970 12 405
  E-post: irui@misjonsforbundet.no

  Tor Marius Langås
  festivalsjef (30%) - Liv&Vekst sommerfestival
  Telefon: 477 54 990
  E-post: tor.marius@mknu.no

  Trond Filberg
  kommunikasjonsleder og ansvarlig redaktør Misjonsbladet
  Telefon: 41 22 88 88 / Skype: trondfil
  E-post: tfi@misjonsforbundet.no

 Rachel E. Olsen
 kommunikasjonskonsulent, redaksjonssekretær (80 %)
 Telefon: 975 85 454
 E-post: rol@misjonsforbundet.no
 Naomi Curwen
 kommunikasjonskonsulent (50 %)
 Telefon: 488 97 898
 E-post: naomic@misjonsforbundet.no

 Morten Drivdal  
 økonomileder 
 Telefon: 952 29 434 
 E-post: mdr@misjonsforbundet.no

 Marit Hübenbecher
 økonomikonsulent 
 Telefon: 456 01 654
 E-post: marit@misjonsforbundet.no

  Eva Ekelund
  regnskapsfører (20 %) 
  Telefon: 404 37 520
  E-post: eek@misjonsforbundet.no

 

 

 

Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her