Hva styrer lederen?

Vi er ikke satt til bare å gjøre gode lederskapsgrep, men kalt til å være gode ledere. Hva er det da som styrer oss, var innledende ord fra generalsekretær Øyvind Haraldseid da Lederkonferansen startet i dag.

Over to hundre ledere fra hele landet er samlet i tre dager for fellesskap og undervisning på Lederkonferansen, som også har egne Drive-samlinger for ungdomsledere.

I sin innledning snakket Øyvind Haraldseid om godt lederskap som evner å bygge gode relasjoner til mennesker.
- Vi vet at det er viktig, men det er vanskelig. For det dreier seg om at lederen klarer å se andre mennesker rundt deg, slik at de er villige til å følge lederen.

Kople seg på Gud
En leder må forstå andre mennesker, men man må også kunne forstå seg selv. For hva slags bagasje har jeg med meg inn i mitt lederskapet? Hvorfor reagerer jeg som leder, slik jeg gjør. Hvorfor blir jeg provosert av hva andre sier? Har jeg bagasje som kan påvirke min atferd negativt, sa Øyvind før han refererte til Bill Hybels om å lede mennesker fra et sted til et nytt. Øyvind hentet dessuten fram Moses som eksempel på krevende lederskap.
- De førti årene folket vandret i ørkenen var på det ytre plan en geografisk reise, men parallelt foregikk en indre reise. Gud lærte folket at de ikke lenger skulle stole på seg selv i det daglige, men i stedet kople seg til Ham. At Gud ble orienteringspunktet de søkte og erfarte at Han holdt det Han lovte dem.

Ytre styrte ledere?
- Jeg møter for mange ledere, medarbeidere og pastorer, som hele tiden jobber med det store "prosjektet" i menigheten, alt det som skjer fra søndag til søndag. Det bekymrer meg.
Vi ser at flere av dem etter hvert kommer til et sted i sitt lederskap der de er slitne, og de vet ikke hvor de skal hente energi til neste uke.
Som leder i menigheten kan det oppstå mange forventninger til det som skal skje på plattformen og i styrerom. Om den ytre reisen da blir for styrende, får gjerne vår indre reise for lite næring og oppmerksomhet. Etter hvert blir det lite retning i lederskapet, sa generalsekretæren som selv er opptatt av å bevege seg mer mot å være indrestyrt framfor å være styrt av det ytre.
- Å være ytre styrt leder mennesker mer til meg selv enn til Jesus Kristus. Det er en tragedie både for lederen selv, men ikke minst for etterfølgerne. Istedenfor å fostre mennesker til Kristus, kopler man dem til seg selv, forklarte han og håpet årets lederkonferanse også får være et sted der vi finner rom for å jobbe med eget lederskap.

Videre i sesjonen fikk konferansedeltagerne en oppdatering av hva som nå skjer i Misjonskirken Norge og UNG. Flere ansatte var framme og kunne gi oppdatert informasjon om hva som pågår av spennende satsinger.

 1 2
 3 4

 Foto 1: Fellessamlingene ledes av Annette Aas Pedersen og Vetle Skjerve
 Foto 2: Ledere i aksjon - Birgitte, Annette og Malene
 Foto 3: Stagedive Live leder lovsangen i samlingene.
 Foto 4: Torben Joswig forteller om ressurser for ledere og menigheter, som er utarbeidet i nasjonal avdeling.
 Alle foto: Naomi Curwen og Trond Filberg. Klikk på foto for større versjon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lederkonferansen i Misjonskirken Norge skjer fra 27.-29. januar 2017 på Gardermoen.
Programmet inneholder en rekke seminarer og god tid for fellesskap mellom sesjonene.
På gjestelisten er blant annet John Bruke fra USA og Daniel Bartz fra Tyskland.

 
 

Siste 5 artikler:

Nye hjemmesider starter

Les hele

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Nyhetsarkiv
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her