Etiske retningslinjer for ledere i Misjonsforbundet UNG

Landsmøtet 2011 godkjente landsstyrets forslag om etiske retningslinjer for ledere i UNG. Landsstyret har jobbet med denne saken fordi det har vært etterspørsel fra UNG-grupper etter en veiledning. Ansatte i UNG og frivillige ledere i leirkomiteer har også erfart at dette er et viktig redskap å ta i bruk på våre leirer. 

Forslaget er ikke ment som en ”lov” eller noe som skal håndheves, men berører holdninger og livsvalg vi anbefaler våre ledere, og som alle ledere skal oppmuntres til å reflektere over. Retningslinjene bør gjelde alle som har lederverv i UNG, som tillitsvalgt i UNGs styrer, på arrangementer og i UNG-gruppene.

Retningslinjene er som følger:

Som Misjonsforbundet UNG-ledere ...

... har vi respekt for Guds ord

... er vi forbilder for barn og unge

... sier vi ifra dersom vi ser grenseoverskridende atferd overfor barn og unge

... reflekterer vi over vårt forhold til røyk, alkohol, snus og rusmidler

... forvalter vi våre penger etter beste evne og sunn fornuft

... tar vi avstand fra baksnakking, grovt språk og banning

... løfter vi frem ekteskapet som Guds gode ordning for samliv

... tar vi hensyn til hverandre slik at alle har det bra

... er vi bevisste på hvordan TV, spill, sosiale medier og internett påvirker oss

... er vi miljøbevisste og tar vare på Guds skaperverk

... ønsker vi å se Levende tro blant Misjonsforbundets barn og unge

... løfter vi utfordringer og tjenester sammen for et felles mål: Vi vil se barn og unge for Kristus og menigheten

 

 

UNG Lederskole 2017
Facebook
Kontakt oss tlf epost UNG
PROSJEKTKATALOGEN
Velkommen hjem banner
UNG nettbutikk liten
Medlemsregistrering
VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
UNG-giver fast givertjeneste

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her