Politiattest

I november 2009 vedtok Misjonsforbundet UNGs landsmøte at alle lokale UNG-grupper bør oppfordres til å innhente politiattest fra sine ledere og øvrige frivillige som jobber blant barn og unge.

Vi har laget en veiledning som begrunner denne oppfordringen, og den kan fungere som en ressurs for UNG-grupper som ønsker å innhente politiattest fra sine frivillige. Veilederen kan du laste ned her. Taushetserklæring kan lastes ned på vårt intranett.

For mer informasjon om hvordan vi kan gjøre vårt arbeid trygt for alle barn og unge, viser vi til Misjonsforbundets utarbeidede retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep. Denne kan lastes ned her.

Vi henviser også til LNUs ”Trygg og Tilstede”, en veiviser for barne- og ungdomsorganisasjoner i møte med grenseoverskridende seksuell atferd. Denne veiviseren kan lastes ned fra www.lnu.no, under ressurser.

Hver enkelt menighet i Misjonsforbundet må gjøre vedtak på om de skal innføre politiattest.

Skal du levere politiattest?
<>-Er du frivillig leder i en av Misjonsforbundets menigheter eller ansatt i Misjonsforbundet UNG, lokalt eller sentralt?
<>-Har du et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller utviklingshemmede i UNG-sammenheng?
<>-Er du over 15 år?
<>-Er du i en posisjon over noe tid som muliggjør overgrep?
 
Svarer du ja på disse sjekkpunktene er du forpliktet til å fremvise politiattest.
 
LES HVA JARLE RÅMUNDSTAD OG ANNE MARGRETHE REE SUNDE SIER OM POLITIATTEST
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
Kontakt oss tlf epost
Vekst 2020 - Løft blikket
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her