Misjonsforbundet Speiderkorps' historie

Misjonsforbundets speiderarbeid begynte under navnet fakkelarbeid. Tanken var fra starten av å gi barna - kanskje særlig aldersgruppen mellom søndagsskolen og juniorarbeidet - evangeliet om Jesus og utfoldelse i naturen.

Speiderarbeidet i Misjonsforbundet UNG har pågått helt siden 1937. Siden den tid er Misjonsforbundet Speiderkorps blitt tilsluttet Norges Speiderforbund som et eget korps.

Fakkelguttene i Larvik
Misjonsforbundet Speiderkorps' historie starter med historien om gutteklubben i misjonsmenigheten i Larvik, stiftet 19.juni 1937, som ble til Fakkelgutter under Einar Islanns ledelse i 1940. Som Gilwell-speider fra Norsk Speiderguttforbund tente han speiderilden i Misjonsforbundet.

Misjonsforbundet UNG (da kjent som NmU, Det Norske Misjonsforbunds Ungdom) hadde lenge brukt fakkelen som et av sine sentrale symboler. Også juniorarbeidet brukte denne. Uttrykket fakkelgutt er først registrert brukt i Larvik, men bredte seg like raskt som arbeidet omkring i Misjonsforbundet.

Utvikling av fakkelarbeidet
I første fase av utviklingen av fakkelarbeidet var det de lokale ideer, initiativ og enkeltpersoner som fikk sette sitt preg på arbeidet. Fra 1940 - og spesielt fra 1942 - ble arbeidet sterkere organisert fra NmU/UNG sentralt. Gode lokale ideer ble vist frem og ble oppfattet som veiledende for øvrige foreninger.

I 1940 vedtok NmUs styre å oppta gutte- og jentearbeid under navnet ”Fakkelguttene” og ”Fakkeljentene”. Fra 1940 var ”Vi juniorer” et felles blad for juniorer og fakler. Fra nr. 6 i 1941 hadde fakkelarbeidet egen side i bladet. Drakter ble innført i 1940. Originaldrakt ble utlånt fra sentralt hold slik at foreningene kunne sy egne drakter. Hans-Jacob Frøen begynte som fakkelsekretær i 1942, og var sentral i denne fasen. Samme år ble det valgt en egen komite med ansvar for fakkelarbeidet. Den første fakkelleiren ble avholdt ved Fiskumvannet i Buskerud i 1942.

Flere nye foreninger sluttet seg til arbeidet utover på 40-tallet. Med Fakkelboka i 1943 viste man en standard og form som NmU ønsket satt ut i livet i den enkelte menighet og forening. Tross denne gradvis fastere struktureringen ser vi store ulikheter fra sted til sted. De første gradskravene - fire grader pluss lederprøven - ble innført i 1943. I 1944 kom en egen sangbok for faklene, Fakkel-toner. Senere kom Junior- og Fakkelsangboka. Fakkelposten ble utgitt første gang i 1944.

Som motto brukte NmUs fakler "Fremad, oppad". Dette var også i bruk i SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom) i Sverige.

Speiderarbeid
I årene etter krigen gikk diskusjonen om man skulle gjøre fakkelarbeidet til et ordentlig speiderarbeide. Speiderarbeidet i Svenska misjonsforbundet var en inspirasjonskilde sammen med enkeltpersoners erfaring fra de norske speiderforbundene. Alt i 1948 lanserte man ordet fakkelspeider, men først fra 1.1.1960 ble betegnelsen Fakkelspeider tatt offisielt i bruk, og avløste Fakkelgutt og Fakkeljente.

I 1968 endret man navnet til NmU-speidere, og det ble innført nye grader, speiderløfte og speiderlov. Samtidig ble betegnelsen ”Gnister” innført for småspeiderarbeidet, og de fikk egne grader. Det ble også innført en egen Bibelprøve. Fakkelsekretæren ble heretter kaldt speidersekretær, og Fakkelposten ble til NmUs speiderhilsen. I 1974 ble det opprettet to NmU-speiderkorps, ett for gutter og ett for jenter, med felles styre.

Guttene i NmU-speidere ble innmeldt i Norsk Speiderguttforbund i 1973, og fra 1974 ble jentene innmeldt i Norsk Speiderpikeforbund. Fra 1977 ble NSF og NSPF slått sammen til Norges Speiderforbund, og i 1978 ble NmU-speiderne slått sammen til ett speiderkorps.

Fra 01.01.2009 er det på nytt endring i speiderkorpset med tanke på profilering. Sentralt blir det et bytte av navn fra NmU Speiderkorps til Misjonsforbundet Speiderkorps, samt et bytte av logo fra Solkorset til Disippelkorset. Flere av gruppene beholder sitt navn som NmU-gruppe frem til det blir tatt opp som sak på Korpsting i 2010.

En frivillig gruppe jobber med en mer detaljert historie for Misjonsforbundets speiderkorps - se www.speiderhistorie.no
Misjonsforbundets historie - oversikt
Speidersiden

UNG Lederskole 2017
Facebook
Kontakt oss tlf epost UNG
PROSJEKTKATALOGEN
Velkommen hjem banner
UNG nettbutikk liten
Medlemsregistrering
VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
UNG-giver fast givertjeneste

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her