Strever med godkjenning

Jakobs hus i Colombia har siden november i fjor kjempet for å få godkjent driftslisensen av myndighetene. Ledelsen jobber på spreng for å møte nye krav, slik at barna kan komme tilbake til gården.

SISTE - OPPDATERT 27.02.2017: Jakobs hus har nå fått godkjent driftslisensen, og barna er straks tilbake på gården. Myndighetene stilte flere kostbare krav før lisensen endelig ble fornyet. Nye gjerder rundt gården var ett av kravene. Gjerdene er nå på plass.

Saken skrevet 16.02.2017: I november fikk Jakobs hus et rutinemessig besøk av det colombianske barnevernet ICBF. Det er ICBF som utsteder godkjenninger og driftslisenser for institusjoner rettet mot barn. Rapporten etter besøket inneholdt en rekke krav til utbedringer, med en kostnadsramme på om lag 75 000 kr. En vellykket innsamlingsaksjon dekket kostnadene, og prosjektets ledere jobbet iherdig for å imøtekomme kravene. De måtte blant annet sette opp gjerder, bygge om kjøkken og bytte madrasser innen oppgitte frister.


Vannkrig på Jakobs hus

Nye krav går utover barna
I januar i år kom oppfølgingsbesøket hvor utbedringene skulle godkjennes og driftslisensen oppdateres. Sånn gikk det dessverre ikke. I stedet for godkjenning fikk Jakobs hus ei ny liste med krav. Disse må imøtekommes før barna kan komme tilbake til Jakobs hus etter sommerferien. Det vil koste om lag 70 000 kr å gjennomføre disse utbedringene, og Misjonskirken Norge har sørget for en finansieringsordning av dette.

Det er frustrerende og bekymringsfullt for ledelsen i Jakobs hus at barna ikke har fått flytte tilbake etter sommerferien. De jobber for, håper på og ber om en snarlig løsning. Eksempelet er ganske beskrivende for hvor utfordrende det kan være å jobbe i Colombia og møtet med byråkratiet.

Et korrupsjonstiltak?
Det har vært mye fokus på korrupsjon innenfor statlige etater i Colombia de siste månedene. En mulig forklaring på situasjonen til Jakobs hus er at barnevernet velger å gjøre en ekstra grundig jobb for å ikke bli anklaget for å slurve med godkjenningen mot betaling. Dersom dette er forklaringen så er det jo en  Leder for Jakobs hus, Yanixa          positiv kulturendring, men det
Hernandez, og mannen Walter.       er meget frustrerende og                                                                    ødeleggende for Jakobs hus på kort sikt. Bli med og be for ledelsen til Jakobs hus og en rask løsning så barna kan flytte tilbake! 

INGRESSFOTO: Et slag domino med barna på Jakobs hus

FOTO: Naomi Curwen

 

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Retreat - noe for deg?

Les hele

Nyhetsarkiv
Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her