Viser vi barna en ekte tro?

Forskeren David Kinnaman skriver i boken ”You lost me”, om den store elven av barn og unge i USA, som forsvinner ut av kirke og tro på Jesus mot slutten av ungdomstiden. Han stiller spørsmål ved foreldrenes visjon for barna. Er foreldrenes største visjon for barna, at de skal bli trofaste kirkegjengere?

Hva er målet for et barn? For barnet selv er det et absurd spørsmål. De vil leke, lære og utforske. De lever NÅ og har ingen tanker om det der fremme, utenom spredte tanker om at de vil bli brannmann og politi. For foreldre og kirke er det derimot et spørsmål som vi med fordel kan gruble litt over. 

Forskeren David Kinnaman skriver i boken ”You lost me”, om den store elven av barn og unge i USA, som forsvinner ut av kirke og tro på Jesus mot slutten av ungdomstiden. Han stiller spørsmål ved foreldrenes visjon for barna. Er foreldrenes største visjon for barna, at de skal bli trofaste kirkegjengere?

Kinnaman mener foreldre må be Jesus sin bønn for barna (Joh.17:15): ”Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.” Noe av det de som har forsvunnet ut av kirkene ofte forteller, er at de opplever kirken som overbeskyttende.

Den amerikanske forskeren mener vi igjen må lære barn og unge at det å følge Jesus betyr å finne et kall. Han skriver videre at mange av de som forsvinner ut av kirkene som unge voksne opplever at kirken er overfladisk og kjedelig. Han mener det er fire ting som bidrar til en overfladisk tro: 1. Kirken prøver å masseprodusere disipler. 2. Manglende eller overfladiske riter. 3. For lite forventninger til hva unge skal bidra med i kirken. 4. Kvantitet over kvalitet. Kirken har en hang til å telle antall, istedenfor å se på åndelig vekst og transformasjon.

Her er Kinnaman inne på noe av essensen i hva foreldre og kirke må samarbeide om. For at troen på Jesus skal overleve ut i de voksnes rekker, så er det ikke nok at de er trofaste kirkegjengere, de må bli disipler av Jesus. Disipler kommer ikke masseprodusert i ferdige former. Hver disippel er unik og trenger derfor tillitspersoner som er villig til å lytte til dem og vise vei.

Svein Aksel G. Nakkestad
Daglig leder Misjonskirken UNG

Siste 5 blogger:

Er vi relevante?

Les hele

En rotløs generasjon

Les hele

Reisebrev

Les hele

Lederleksjoner fra verdens beste leder

Les hele

Memento mori – husk: du skal en dag dø

Les hele

Blogg-arkiv

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her