- Overveldende respons

Da VG-TV dokumentaren "Frelst" ble publisert våren 2016, var serieskaper Rut Helen Gjævert usikker på hvordan mottakelsen ville bli. Hun så for seg at den kunne vekke sinne og at hun ville kunne møte stengte dører i kristne miljøer.
- Det at det ble tatt på alvor var kanskje det som overrasket meg i størst grad. Det har rørt meg dypt og har virkelig gjort noe med et brent barns hjerte.

Et av hovedtemaene på Lederkonferansen sist helg, har vært på sunt lederskap. Lørdag kveld var Gjævert invitert av generalsekretær Øyvind Haraldseid til en sofa-samtale sammen med UNG-leder Svein Aksel Nakkestad, Ansgar-lærer John Yngvar Syvertsen og menighetsplanter Astri Torp.

Samtalen tok utgangspunkt i et av fjorårets mest omdiskuterte dokumentarprogram, "Frelst" på VG-TV.

Fra brennende til utbrent
Her forteller Gjævert sin historie om hvordan hun som ung voksen gikk inn i Jesus Revolution Army. Etter flere år som brennende og engasjert "soldat" i tjeneste, brøt hun brått med organisasjonen, totalt utslitt og utbrent. "Frelst" skapte stor debatt, og hun har det siste året blitt invitert inn i flere kirkesamfunn for å snakke om sine erfaringer.

Les mer om bakgrunnen for "Frelst" her.

- Det var mitt ansvar hele veien, å leve som en god kristen som bar frukt for Gud. Gud har jo gjort alt ferdig, så alt pekte på meg for å klare det. Da jeg begynte kjenne på en følelse av tomhet og å være totalt utmatta, klarte jeg ikke identifisere hvorfor det var slik. Jeg tenkte - hva er feil hos meg? 

Rom for livet?
Hun fortalte om et prestasjonsjag, hvor arbeidet for "saken" var viktigere enn å ta vare på enkeltmennesket. De negative følelsene ble lukket inne og neglisert.

- Er det rom for hele livet i menigheten? Om vi ikke har rom for det, hva er det da troen og menigheten handler om, utfordret Gjævert forsamlingen med to hundre ledere og ansatte lokalt og sentralt i Misjonskirken Norge, sammen med ansatte fra Ansgarskolen.

- Vi ønsker at det skal være rom for undring, refleksjon og sunn skepsis i våre misjonskirker, fortalte generalsekretær Øyvind Haraldseid i forkant av sofa-samtalen. - Det er noe av bakgrunnen for at vi har invitert Rut Helen Gjævert til en samtale rundt det å ha et sunt lederskap som tar vare på hele mennesket.

Haraldseid tror Gjæverts historie dessverre ikke er unik og at vi kan finne lignende historier også i vår sammenheng. Dette bekreftes av blant annet Astri Torp, som fortalte om hennes første møte med serien.

- Det var ei jente som kom til meg og viste en episode fra serien. Hun sa: se, her er det noen som har satt ord på det jeg har opplevd!
Dette er også en av våre oppgaver som ledere i menighetene, å ta vare på de som kommer med slike opplevelser, utrykte Torp.

Gjævert forteller at hun har fått flere lignende tilbakemeldinger.

- Jeg kunne ikke forestille meg at så mange skulle bli engasjert og takke meg for serien. Det er vanskelig å ta inn over seg all den positive responsen. For jeg har kun delt min historie og den er som den er, fortalte Rut Helen ærlig fra plattformen.

Menneskelige ledere
Samtalen dreide etterhvert inn på hva som er et sunt lederskap. Gjævert pekte på at ledere også må kunne vise menneskelighet og sårbarhet, at de innrømmer feil og har evnen til å endre mening.

- Hvis mitt Gudsbilde blir veldig rigid og statisk, så blir også livet mitt det. Da blir det bare oppskrift man skal følge. Jeg opplevde at jeg selv var en slik rigid leder i Jesus Revolution. Det er viktig at ledere selv jobber aktivt med sitt Gudsbilde, mener Gjævert.

Ansgar-lærer John Yngvar "Syvert" Syvertsen var en av de som følte seg sterkt berørt og utfordret av serien. Han har vært leder for unge mennesker i over 30 år, og da han så serien spurte han seg selv: hva har jeg gjort, sagt eller påført? 

- Unge mennesker trenger å bli sett. De trenger også å bli utfordra - de elsker å bli utfordra! Men de skal bli utfordra ut fra den de er, og ikke hvem jeg tenker de skal være. Hvis ikke du vil, så la det være, sa Syvert engasjert.

UNG-leder Svein Aksel G. Nakkestad trakk frem en illustrasjon av en leder som holder et lys i hendene. I stedet for å la lyset flomme fritt, holdes en hånd foran lyset, slik at lysskinnet reflekteres tilbake på personen/lederen som holder lyset.

- Ansiktet til den som holder lyset, blir lyst opp, men man kan ikke se selve lyset. Kristent lederskap handler om å ta bort hånden, slik at lyset blir synlig og man ledes inn til Jesus og ikke til en selv, påpekte Svein Aksel. 

Les også: Blogg - Den korte veien fra brennende til brent

Lederkonferansen 2017 ble arrangert av Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her